Skip to main content

Omsætningsvækst på en halv milliard i EnergiMidt

Pressemeddelelse   •   Maj 08, 2014 19:04 CEST

I den midtjyske energi- og kommunikationsvirksomhed har der været fremgang på de fleste forretningsområder og en vækst i omsætningen på knap en halv milliard. En vellykket fusion med ELRO, fremgang i fiberforretningen og fornuftige produktionstal fra solcelle- og vindmølleparkerne har bidraget positivt, mens den politiske slingrekurs på solcelleområdet har påvirket resultatet negativt.

På EnergiMidts repræsentantskabsmøde torsdag den 8. maj 2014 fremlagde administrerende direktør Holger Blok årsrapporten for 2013 og gjorde ved samme lejlighed status over årets aktiviteter. Det var en tilfreds direktør, som kunne konkludere, at EnergiMidt fortsat er på rette vej.

- Vi kommer ud af et begivenhedsrigt 2013 med et overskud på 34 millioner efter et år, hvor vi haft fokus på at styrke vores forretningsmæssige muligheder. Vi har gennemført en vellykket fusion med ELRO og har haft fremgang på hovedparten af vores forretningsområder, fortæller Holger Blok.  

Fiberbredbånd er en positiv forretning i EnergiMidt
Udviklingen i EnergiMidts fiberbredbåndsforretning har igennem 2013 været positiv. Kundetilgangen har været stabil med cirka 1.000 nye kunder om måneden - både som følge af udrulning i nye områder og gennem en stigende tilslutningsprocent i bestående områder. En vigtig milepæl blev nået i slutningen af oktober 2013, da kunde nummer 50.000 fik adgang til EnergiMidts lynhurtige fibernet med alle de muligheder, der følger med. Den positive udvikling i fiberforretningen skal samtidig ses som en blåstempling af, at den beslutning, som repræsentantskabet i 2004 tog om at investere i fiberbredbånd, var både fremsynet og økonomisk forsvarlig.

- Vi forventer i 2014, som den første fiberbredbredbåndsvirksomhed i Danmark, at kunne præsentere en forretning med sorte tal på den primære drift. Vi har i efterhånden mange år ment, at fiber er fremtidens kommunikationsplatform, og heldigvis får vi nu bred opbakning fra såvel kunderne som fra politisk side. Vi skal ikke længere forklare, hvad kunderne kan bruge en fiberforbindelse til, men i højere grad undersøge hvornår og hvordan kunderne kan få den. Vi er stolte af vores resultater på fiberområdet og vil gerne gå foran i bestræbelserne på at give så mange midtjyder som muligt adgang til fibernettets muligheder, forklarer bestyrelsesformanden.

Effektiv drift af elnettet
EnergiMidts traditionelle basisforretning, de bevillingspligtige aktiviteter inden for el og varme har klaret sig rigtig godt, og energiselskabet er blandt de mest effektive selskaber i 2013. Ifølge Holger Blok vil fremtiden byde på store udfordringer på multiforsyningsområdet, men dem er EnergiMidt klar til at møde:

- I 2014 kan vi nedsætte net-tarifferne, men vi forventer at blive presset på indtjeningen i basisforretningen i de kommende år. Derfor har vi fokus på at skabe vækst på eksterne aktiviteter på multiforsyningsområdet – blandt andet på forretningsområderne Udelys, ESCO og Energirådgivning i ind- og udland, så vi i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, kan videreudvikle den kommercielle del af vores forretning.

Uklar lovgivning på solcelleområdet
Hvor 2012 var et jubelår på solcelleområdet, har der i 2013 været en noget mere begrænset aktivitet. Uklare politiske tilkendegivelser har gjort det vanskeligt for både leverandører og kunder at finde ud af, hvilke muligheder, der faktisk var til stede. Den ene lovændring efter den anden har trukket kunderne rundt i manegen og specielt blandt erhvervs- og offentlige kunder har usikkerheden medført tilbageholdenhed i et omfang, som har fået markedet til at gå helt i stå.  

- Vi mangler stadig nogle klare udmeldinger på solcelleområdet, så vi kan give vores kunder klar besked om fremtidsperspektiverne i de løsninger, de køber hos os. Tilbagebetalingstiden på solcelleanlæggene er generelt blevet forlænget med et par år, men det er stadig en langt bedre investering at have pengene placeret på taget end i banken, pointerer Holger Blok.

Opjusterede ambitioner inden for produktion af vedvarende energi
EnergiMidt har i løbet af 2013 købt yderligere to vindmølleparker i henholdsvis Hejring ved Hobro og i Rossau sydøst for Hamborg. Ved udgangen af 2013 var den samlede årlige produktionskapacitet i EnergiMidts foreløbig seks vindmølle- og solcelleparker 52 MW, svarende til strømforbruget i cirka 30.000 private husstande.

Produktion af vedvarende energi er således et af de forretningsområder, som bidrager positivt til væksten i EnergiMidt.

For yderligere information:
Administrerende direktør Holger Blok, +45 4044 8704, hbl@energimidt.dk

Fakta om EnergiMidt

EnergiMidt er en moderne multiforsynings- og bredbåndsvirksomhed med 235.000 kunder. 

Virksomheden beskæftiger 725 medarbejdere og har hovedkontor i Silkeborg samt afdelinger i Skive, Herning og Randers. 

EnergiMidt har de seneste år ligget i top 3 blandt landets bedste arbejdspladser og har vundet flere priser for arbejdet med trivsel og CSR.

EnergiMidt har over 50.000 fiberbredbåndskunder og har installeret over 4.500 solcelleanlæg i Danmark.

EnergiMidt har solcelle- og vindmølleparker i Spanien, Italien, Bulgarien og Danmark. De leverer en årlig el-produktion svarende til over 20.000 familiers elforbrug.