Skip to main content

7. udbudsrunde er kommet et skridt nærmere

Nyhed   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen offentliggør en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen og en sammenfattende redegørelse af resultatet af den offentlige høring af den strategiske miljøvurdering af planen.

Energistyrelsen planlægger inden udgangen af 2013 at udbyde området i Nordsøen vest for 6° 15’ østlig længde i en 7. udbudsrunde, der giver interesserede selskaber tilladelse til at efterforske og producere olie og gas. Som forberedelse heraf offentliggør styrelsen en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen, der involverer efterforskningsaktiviteter, primært i form af geologiske undersøgelser, produktionsaktiviteter og injektion af CO2 i eksisterende oliefelter for at stimulere produktionen af kulbrinter.

Tilladelser til at injicere CO2 i eksisterende oliefelter for at øge olieindvindingen forudsætter, at der forinden afholdes en separat udbudsrunde herom. Der er ingen planer om at iværksætte et udbud herom på nuværende tidspunkt.

Vedtagelse og offentliggørelse af planen

Planen for nye udbud har været miljøvurderet. Den strategiske miljørapport blev i juli 2012 sendt i offentlig høring hos bl.a. myndigheder i Norge, Tyskland, Holland og England. Energistyrelsen har efterfølgende modtaget 839 høringssvar, og på baggrund af de indkomne høringssvar har styrelsen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som nu offentliggøres.

Høringssvarene er fra borgere, myndigheder, NGO’er, interesseorganisationer, politikere og et universitet. Alle høringssvar er vurderet og indarbejdet i planen i relevant omfang.

Det fremgår af redegørelsen, hvordan der vil blive taget højde for de modtagne kommentarer. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har efter den offentlige høring besluttet at gennemføre plan for udbud af områder til efterforskning og produktion af olie og gas samt separat udbud af tilladelser til injektion af CO2 for at øge olieindvindingen i eksisterende oliefelter vest for 6° 15’ Ø. Udbud af tilladelser til injektion af CO2 i eksisterende oliefelter med henblik på øget olieindvinding forventes først igangsat, hvis der er selskaber, som konkret udtrykker interesse herfor.

Før der kan ske en indkaldelse af ansøgninger af tilladelser til efterforskning og produktion af olie og gas og - hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt - indkaldelse af ansøgninger om tilladelser til injektion af CO2 i oliefelter med henblik på øget olieindvinding, vil klima-, energi- og bygningsministeren forelægge en redegørelse om områder og generelle vilkår for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg efter bestemmelserne i undergrundsloven.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Katja Scharmann, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk, Søren Frederiksen, tlf. 33 92 68 53, e-mail: sf@ens.dk og Jens Skov-Spilling, tlf. 33 92 75 73, e-mail: jsk@ens.dk.

Strategisk miljøvurdering af plan for olie og gas og CO2 injektion

Katja Scharmann

Specialkonsulent

Center for Energiressourcer

Tlf.: 33 92 66 72

ksc@ens.dk

 

Søren Frederiksen

Civilingeniør

Center for Forsyning

Tlf.: 3392 6853

sf@ens.dk