Skip to main content

Dansk basisårs-sag afgjort i EU

Nyhed   •   Nov 18, 2010 00:00 CET

Danmark kompenseres med fem millioner CO2-kvoter grundet særlige danske omstændigheder i basisåret for Kyotoprotokollen (1990).

EU’s klimakomité har i går tilsluttet sig et forslag fra EU-Kommissionen om, at Danmark skal kompenseres for at have påtaget sig et højt reduktionsmål (21 %) i forbindelse med den byrdefordeling EU landene i sin tid aftalte af forpligtelserne under Kyoto-protokollen.

Konkret er det blevet besluttet, at der skal overføres fem millioner kvoter fra EU’s såkaldt tekniske overskud til det danske kvoteregister, som Danmark skal anvende til opfyldelse af Kyoto målet.

Baggrunden er, at Danmark i basisåret for reduktionsforpligtelserne (1990) havde ekstraordinært lave emissioner af CO2. 1990 var kendetegnet ved usædvanligt stort nedbør, hvilket resulterede i, at Danmark importerede meget el produceret på vandkraft i Norge og Sverige. Derfor var den reduktionsbyrde, som Danmark fik i aftalen mellem EU-landene betydeligt større, end den havde været, hvis 1990 havde været et normalt år.

Denne særlige danske situation blev rejst af Danmark allerede i 1998 af den daværende miljøminister Svend Auken (S). I forbindelse med, at EU ratificerede Kyoto-protokollen i 2002, anerkendte både Kommissionen og de øvrige medlemsstater problemet, og det blev besluttet, at der skulle tages hensyn til spørgsmålet senere.

Beslutningen i klimakomiteen i dag ligger i forlængelse af denne aftale. Med fem millioner tons har Danmark delvist fået dækket den ekstra reduktionsbyrde. Der er dermed sat punktum for et langt forløb, hvor det har været usikkert, om og hvordan beslutningen i Rådet fra 2002 om kompensation til Danmark skulle udmøntes.

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) udtaler:

”Det er selvsagt meget tilfredsstillende, at der nu er fundet en løsning på det lidt tekniske problem, som Danmark rejste allerede i 1998. Udover at der hermed er fundet en konkret løsning for Danmark, ser jeg det også som et udtryk for tillid og en gensidig solidaritet blandt EU’s medlemsstater, at der er vilje til at finde en løsning på dette efterhånden gamle problem.”

Kontakt: Pressesekretær Jesper Zølck Felbo
+45 50 87 48 81, jebzo@kemin.dk

Danmarks opfyldelse af Kyoto-Protokollen

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk


Erik Rasmussen
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 25 44 12 29
er@ens.dk