Skip to main content

Danske industrivirksomheder udleder mindre CO2 end konkurrenter

Nyhed   •   Jun 07, 2013 00:00 CEST

Ny analyse viser, at danske kvoteomfattede industrivirksomheder udleder 12 pct. mindre CO2 pr. produceret vare end deres konkurrenter i EU. Dermed spares klimaet for 600.000 ton CO2 årligt.

Analysen er foretaget af det hollandske konsulentfirma Ecofys for Energistyrelsen, og er baseret på unikke data for 2005 – 2010 for hele den Europæiske kvoteomfattede industri. Analysen omfatter 86 ud af de 93 danske industrivirksomheder svarende til 97 pct. af de samlede udledninger fra kvoteomfattede virksomheder. Der er tale om data, der beskriver CO2-udledningen pr. objektivt sammenligneligt produkt i hele EU.

Danske virksomheders mindre CO2-udledning betyder lavere CO2-omkostninger, og dermed en bedre konkurrenceevne, som kan opgøres til ca. 15 mio. kr. årligt ved den aktuelt lave kvotepris på ca. 25 kr. pr. ton. Dertil kommer den yderligere og større umiddelbare økonomiske gevinst ved lavere energiudgifter, grundet høj effektivitet. Resultatet medfører også forbedret konkurrenceevne ved generelle stigninger i energiprisen.

Analysen viser også, at der indenfor de danske virksomheder er stor spredning i CO2-intensiteten sammenlignet med det europæiske gennemsnit. De 10 pct. af virksomhederne med lavest CO2-intensitet udleder gennemsnitligt kun 38 pct. af hvad deres europæiske konkurrenter gør. Omvendt udleder de 10 pct. af virksomhederne med størst CO2-intensitet gennemsnitligt 45 pct. mere end deres konkurrenter. Dette indikerer, at der stadig er gode muligheder for reduktioner i CO2-udledningen fra dansk industri.

Formålet med analysen, der udspringer af energiaftalen fra marts 2012, har været at sammenligne danske kvoteomfattede virksomheders CO2-udledning og med de europæiske konkurrenters udledning, og dermed undersøge tesen om dansk industris høje effektivitet og lave CO2-udledning. Analysen fokuserer på CO2-intensitet målt som CO2-udledning per produceret mængde af 12 forskellige standard produkter defineret i kvoteordningen. Resultaterne er dermed uafhængige af den strukturelle sammensætning af industrien.

Læs notatet "Kvoteomfattede industrivirksomheders CO2-intensitet i DK og EU"

Læs Ecofys' executive summery: "Competitiveness of Danish Industry in the EU ETS - Comparisons of CO2 emissions intensities"

Kontakt: Claus K. Ekman, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 06, e-mail: ckek@ens.dk
 

Notat: Kvoteomfattede industrivirksomheders CO2-intensitet i DK og EU,

Ecofys' executive summery: "Competitiveness of Danish Industry in the EU ETS - Comparisons of CO2 emissions intensities"

Claus Ekman

cand. scient. PhD.

Tlf.: 33 92 67 06

ckek@ens.dk