Skip to main content

Det danske forbrug af naturgas faldt 6,7 pct. i 2012

Nyhed   •   Feb 12, 2013 00:00 CET

Det danske forbrug af naturgas var i 2012 på 3,7 mia. Nm3 mod 4,0 mia. Nm3 i 2011. Det svarer til et fald på 6,7 pct

Naturgasforbruget er faldet med 0,09 mia. Nm3 på de centrale kraftvarmeværker i 2012 pga. en nedgang i elproduktionen. Af samme årsag faldt forbruget af naturgas også på de decentrale kraftvarmeværker.

Den danske naturgasproduktion faldt i 2012 med 9,2 pct. til 6,1 mia. Nm3.


Anm.) En normalkubikmeter er defineret som 1 kubikmeter gas ved referencetilstanden 0 °C. Eftersom gassers volumener afhænger af tryk og temperatur, sikrer måleenheden, at en direkte sammenligning af gas mængder kan foretages.

Eksporten af naturgas faldt 4,6 pct., hvilket især skyldes et stort fald i eksporten til Tyskland og Sverige, mens eksporten til Holland steg markant.

  

Mere detaljerede oplysninger
Energistyrelsen publicerer månedlige oplysninger om naturgasforsyning og -forbrug på sin hjemmeside. Kilderne til statistikken er DONG Energy og Energinet.dk. Den månedlige naturgasstatistik indeholder følgende oplysninger:
 

Naturgasstatistikken

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk