Skip to main content

Elforbruget faldt i 2012 med 1,3 pct.

Nyhed   •   Feb 08, 2013 00:00 CET

Elproduktion fra vindkraft svarede i 2012 til 30 pct. af den indenlandske elforsyning.

Danmarks indenlandske elforsyning faldt i 2012 med 1,3 pct. i forhold til 2011. Faldet var lige stort i Øst- og Vestdanmark. Elproduktionen fra vindkraft steg med 5,1 pct. i 2012. Produktionen svarede dermed til 30,0 pct. af den indenlandske elforsyning mod 28,2 pct. i 2011.

De centrale og decentrale kraftvarmeværkers elproduktion faldt med hhv. 20,8 pct. og 24,6 pct. i forhold til 2011. Elproduktionen fra sekundære værker (industrikraftvarme mv.) faldt med 8,8 pct. De store fald skal ses i lyset af at Danmark i 2012 havde en stor nettoimport af el, samt stigningen i elproduktion fra vindkraft. Danmark har ikke haft så høj elimport siden 1990. Den store stigning i nettoelimport afspejler, at niveauet i de nordiske vandkraftmagasiner lå væsentligt over det normale i perioden og deraf følgende lave elpriser.

Elforsyningen i Danmark i 2011 og 2012

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40aaz@ens.dk