Skip to main content

Energibesparelsesmulig-heder og – potentialer i erhvervslivet

Nyhed   •   Okt 15, 2010 00:00 CEST

En analyse af energibesparelsesmuligheder og – potentialer viser, at der er et betydeligt besparelsespotentiale i erhvervslivet, ikke blot fra en samfundsøkonomisk vinkel, men også privatøkonomisk.

Det er analysens konklusion, at erhvervslivet kan realisere energibesparelser på hhv. 10, 16 og 33 pct. af energiforbruget såfremt tilbagebetalingstider på hhv. 2, 4 og 10 år accepteres.

Analysen beskriver energiforbrugets fordeling på erhvervslivets brancher og slutanvendelser og gennemgår de tekniske og adfærdsmæssige besparelsesmuligheder.

Der er netop udkommet en sammenfattende pjece til analysens to rapporter, der gengiver hovedkonklusionerne:

Sammenfattende rapport fra projektet ”Analyse af energibesparelsesmuligheder og – potentialer i erhvervslivet.” Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe, Oktober 2010

Derudover er analysen rapporteret i en kortlægningsrapport af erhvervslivets energiforbrug og en besparelsesrapport om potentialer:

Sammenfattende rapport fra projektet ?Analyse af energibesparelsesmuligheder og ? potentialer i erhvervslivet."

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug

Energibesparelser i erhvervslivet.

Evelyn Isaksen
Fuldmægtig
Tlf.: 33 92 67 49
ew@ens.dk