Skip to main content

Energiforbruget faldt i 2. kvartal 2011

Nyhed   •   Nov 07, 2011 00:00 CET

Det faktiske energiforbrug faldt i 2. kvartal 2011 med 3,1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010.

Det faktiske energiforbrug faldt i 2. kvartal 2011 med 3,1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Forbruget af olie og naturgas faldt henholdsvis 0,7 pct. og 21,1 pct., mens forbruget af kul steg 1,3 pct. Korrigeret for brændselsforbruget ved udenrigshandlen med elektricitet, faldt energiforbruget i 2. kvartal 2011 med 3,0 pct.

Det faktiske energiforbrug i første halvår af 2011 faldt 3,7 pct. i forhold til første halvår af 2010. Korrigeret for brændsler knyttet til nettoimport af el faldt energiforbruget 4,2 pct. 

Udviklingen i energiforbruget skal ses på baggrund af, at vejret i såvel 2. kvartal som 1. halvår af 2011 var varmere end i de tilsvarende perioder i 2010.

Produktionen af primær energi var 3,1 pct. lavere i 2. kvartal 2011 end i 2. kvartal 2010. Råolieproduktionen og naturgas faldt henholdsvis 0,8 pct. og 9,4 pct.

Produktionen af primær energi var i første halvår af 2011 6,2 pct. lavere end i første halvår af 2010.

Energiproduktion og -forbrug 1. kvartal og 2. kvartal 2010 og 2011

Den månedlige energistatistik

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk