Skip to main content

Energiforbruget i 2. kvartal 2010 uændret i forhold til 2. kvartal 2009

Nyhed   •   Okt 04, 2010 00:00 CEST

Det faktiske energiforbrug var uændret i 2. kvartal 2010 i forhold til 2. kvartal 2009. Forbrug af olie og kul faldt henholdsvis 0,3 pct. og 6,8 pct., mens forbruget af naturgas steg 13,6 pct.

Nettoimporten af el i 2. kvartal af 2010 var lavere end året før. Når der korrigeres for brændselsforbruget ved udenrigshandlen med elektricitet faldt energiforbruget i 2. kvartal 2010 med 1,2 pct.

Det faktiske energiforbrug i første halvår af 2010 er steget 0,6 pct. i forhold til første halvår af 2009. Korrigeret for brændsler knyttet til nettoimport af el faldt energi-forbruget 0,4 pct. 

Udviklingen i energiforbruget skal ses på baggrund af, at vejret i såvel 2. kvartal som 1. halvår af 2010 var betydeligt koldere end i 2009.

Produktionen af primær energi var 0,8 pct. højere i 2. kvartal 2010 end i 2. kvartal 2009. Råolieproduktionen faldt 5,3 pct., mens produktionen af naturgas steg 13,2 pct. Det er i månedsstatistikken antaget, at produktionen og forbruget af vedvarende energi er uændret i forhold til 2009.

Produktionen af primær energi var i første halvår af 2010 1,4 pct. lavere i første halvår af 2009.

Energiproduktion og -forbrug 1. kvartal og 2. kvartal 2009 og 2010


Månedsstatistikken

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk