Skip to main content

Energimærkningen af bygninger skal være enklere og billigere

Nyhed   •   Okt 26, 2010 00:00 CEST

Nyt udkast til bekendtgørelse i høring lægger op til omfattende ændringer i energimærkningen af bygninger. Høringsfrist er 16. november 2010.

Energistyrelsen udsender i dag et udkast til en ændret bekendtgørelse om energimærkning af bygninger i høring. Bekendtgørelsen, der er et af resultaterne af en omfattende dialog om energimærkningen med ordningens interessenter, lægger op til omfattende ændringer i ordningen.

De mest markante ændringer er, at der indføres en forenklet og meget billigere energimærkning af nyere huse. Samtidig giver bekendtgørelsen mulighed for energimærkning af etageboliger på grundlag af det målte energiforbrug, hvilket har været efterspurgt af boligselskaberne og andre store bygningsejere. Endelig forlænges gyldigheden af energimærkerne, og sommerhuse fritages for energimærkningen.

Der er derudover påbegyndt et stort udviklingsarbejde for at forbedre IT-værktøjerne til energimærkningen. Det vil føre til, at der udvikles nye og mere målrettede rapportformater om energibesparelser, og at Energistyrelsens muligheder for at levere detaljerede data om energimærkningerne bliver forbedret.

Klima- og energiminister Lykke Friis udtaler: ”Det er regeringens vision, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det mål kan kun nås, hvis vi styrker energieffektiviteten i vore boliger. Det er derfor positivt, at vi har fået samlet alle aktører om et bord og er blevet enige om en række forbedringer af energimærkningsordningen for bygninger, som betyder en forenklet og mere målrettet energimærkning. Det vil gøre energimærkningen billigere og samtidig sikre, at der gennemføres flere energibesparelser.”

Center for Energibesparelser vil fra begyndelsen af 2011 tage initiativ til en informationskampagne om energibesparelser og anvendelsen af energimærkningen som grundlag for dette.

Fristen for bemærkninger er 3 uger fra i dag (den 16. november 2010). Det nye udkast til bekendtgørelse kan ses på Energistyrelsens hjemmeside eller på høringsportalen.

Udkast til bekendtgørelse og høringsmateriale

Margit Malmsteen
Fuldmægtig
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 3395 4323
mam@ens.dk