Skip to main content

Energistyrelsen fremlægger miljøvurdering om geotermi

Nyhed   •   Aug 17, 2012 00:00 CEST

Bemærkninger til miljøvurderingen skal sendes til Energistyrelsen senest 12. oktober 2012.

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til miljøvurdering af udbud af områder til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning. Miljøvurderingen dækker også den situation, at områderne eventuelt kan udbydes til indvinding af geotermisk energi til andre formål.

Miljøvurderingen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. Nr. 936 af 2009/09/24), og formålet er at identificere, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige påvirkninger på miljøet.

Udkast til miljøvurderingen offentliggøres i dag og er i høring til den 12. oktober 2012. Den er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside, samt på Høringsportalen under www.borger.dk. Miljøvurderingen kan ligeledes rekvireres hos Energistyrelsen. 

Eventuelle bemærkninger til miljøvurderingen, bedes sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 København K, senest den 12. oktober 2012.

Kontakt: Oplysninger om miljøvurderingen kan fås ved henvendelse til Katja Scharmann, Energistyrelsen, tlf. 33 92 66 72, e-mail: ksc@ens.dk og Rolf Kallesøe, tlf. 33 92 68 69, e-mail: rk@ens.dk.

Materiale om miljøvurderingen om geotermi

Katja Scharmann
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 72
ksc@ens.dk
 

Rolf Kallesøe
AC-medarbejder
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 68 69
rk@ens.dk