Skip to main content

Energistyrelsen giver tilladelse til demonstrationsmøller på havet

Nyhed   •   Nov 03, 2010 00:00 CET

Energistyrelsen har i dag givet etableringstilladelse til 6 store demonstrationsmøller i farvandet ud for Frederikshavn. Projektet skal medvirke til at forbedre vilkårene for udvikling af vindkraft i Danmark.

Energistyrelsen har d. 3. november 2010 givet DONG Energy NearshoreLab A/S etableringstilladelse til 6 store demonstrationsmøller i farvandet ca. 4 km ud for Frederikshavn til test af fundamentstyper, møller og anden offshore teknologi.

Frederikshavnsprojektet skal ses som endnu en brik i Danmarks bestræbelser på at forbedre vilkårene for udvikling af vindkraft i en tid, hvor den internationale konkurrence i branchen stiller store krav til udvikling af kompetence og teknologi, og i den sammenhæng er mulighederne for test og demonstration en af de helt centrale komponenter.

Placeringen ved Frederikshavn realiserer anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller på land. Arbejdsgruppen udpegede i  deres rapport fra 2007 farvandet ud for Frederikshavn som et af de to områder i Danmark, der er særligt velegnede til forsøgsmøller på havet. Den konkrete placering  i området er baseret på en række parametre herunder adgang til havnen, fiskeri, beskyttede naturtyper og sejlruter samt dybde- og bundforhold i forhold til de ønskede forsøg mm. Demonstrationsmølleprojektet har gennem hele forløbet haft opbakning hos de lokale myndigheder.

Udbygningen af projektet vil ske trinvist, hvor den første mølle forventes opsat i løbet af 2011 og de efterfølgende med 1 -2- møller om året i perioden 2012-2015.

Klik her for at læse mere om projektet og se tilladelsen og baggrundsrapporter.

Tilladelse og baggrundsrapporter til demonstrationsmølleprojektet