Skip to main content

Energistyrelsen parat til at udlevere undersøgelse af opvaskemaskiner

Nyhed   •   Jul 12, 2012 00:00 CEST

Hvis brancheforeningens medlemmer er indstillet på hurtig offentliggørelse, stiller Energistyrelsen gerne undersøgelsen til rådighed for branchens egen offentliggørelse.

Der er ikke gået ”sommerkuller” i Energistyrelsen, som Hvidevarebranchens sekretariatschef Henrik Egede ellers udtalte i TV Avisen i går 11. juli. Henrik Egede’s udtalelse var en reaktion på, at Energistyrelsen ikke her og nu offentliggør navnene på de produkter og leverandører af opvaskemaskiner, som ikke har mærket korrekt ud fra producentens egen tekniske dokumentation for maskinen. Baggrunden er, at Energistyrelsens sekretariat for Eco-design og Energimærkning har foretaget en screening af 20 opvaskemaskiner, der viste at 8 af maskinerne blev solgt med et bedre energimærke, end de var berettiget til.

Energistyrelsen hænger imidlertid ikke de enkelte virksomheder på de undersøgte produkter og leverandører ud på baggrund af en screening af 20 virksomheder, før leverandørerne er blevet hørt og afgørelsen er endelig.

Energistyrelsen er enig med brancheforeningen i, at det efterlader forbrugerne i en vanskelig situation indtil det bliver offentliggjort, hvilke produkter der ikke er mærket korrekt.

Men det er et problem, som brancheforeningen kan hjælpe med til at løse. Hvis brancheforeningen - og dens medlemmer omfattet af undersøgelsen - er indstillet på hurtig offentliggørelse, stiller Energistyrelsen gerne undersøgelsen til rådighed for branchens egen offentliggørelse, så forbrugerne hurtigst muligt kan blive informeret. Det kan kun være i alles interesse.

Når maskinerne testes er der en vis måleusikkerhed, så ifølge reglerne skal myndighederne tillade en tolerance på måleresul­taterne. Den tolerance må virksomhederne imidlertid ikke bruge til systematisk at forbedre mærket, så opvaskemaskinen sælges med et bedre energimærke, end de er berettiget til. Energistyrelsen har i EU taget initiativ til, at Kommissionen præciserer i EU-reglerne, at denne praksis er ulovlig. Det er nødvendigt med ensartet praksis i forhold til EU-reglerne, så danske forhandlere konkurrerer på lige vilkår med forhandlere i andre lande.

Kontakt: Kontorchef Henrik Andersen, tlf: 33 92 67 24, e-mail: hea@ens.dk eller fuldmægtig Charlotta c. Laursen, tlf: 33 92 66 68, e-mail: ccl@ens.dk

Energiforbrug i apparater og produkter

Henrik Andersen
Kontorchef
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 40 13 37 40
hea@ens.dk
 

Charlotta Castenfors Laursen
Fuldmægtig
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 68
ccl@ens.dk