Skip to main content

Energistyrelsen udbyder to opgaver om indpasning af geotermi

Nyhed   •   Jun 19, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen gennemfører to udbud, som har til formål at kortlægge mulighederne for en realistisk indpasning af geotermi i de 27 fjernvarmemarkeder i Danmark, hvor Energistyrelsen vurderer, at der er størst potentiale for at udnytte geotermi.

I den ene opgave ønskes en vurdering af GEUS’s reservoir data for de 27 områder med henblik på at estimere bl.a. varmeeffekt, geotermisk indvindingspotentiale, økonomi m.v. relateret til et teoretisk men realistisk geotermiprojekt.

I den anden opgave ønskes en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at indpasse geotermi i hvert af de 27 områder fra forskellige perspektiver, herunder produktion/alternative brændsler, andre planer for værkerne, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi. Desuden ønskes en vurdering af det samlede potentiale for geotermi i Danmark.

Fristen for at byde på de to opgaver er den 26. august 2013.

Baggrund:

I den energipolitiske aftale af marts 2012 er der afsat 35 mio. kr. til fremme af ny VE teknologi i fjernvarmesystemerne, herunder geotermi, i årene 2012-2015.

For at klarlægge de nærmere prioriteringer i anvendelsen af puljen til fremme af ny VE teknologi i fjernvarmen, indkaldte klima-, energi- og bygningsministeren til en rundbordskonference den 11. september 2012 med nøgleinteressenter og politiske ordførere. Målet var at udveksle erfaringer fra de igangværende geotermiprojekter, men også at få idéer til anvendelse af midlerne fra energiforliget til fremme af geotermi.

Rundbordskonferencen opstillede flere forslag til aktiviteter, der kunne finansieres over puljen, herunder en screening af eksisterende data i GEUSs arkiver af de geotermiske muligheder i en række relevante byer. GEUS er i opstartsfasen af denne opgave. Derudover identificerede konferencedeltagerne et behov for at undersøge mulighederne for og relevansen af indpasningen af den potentielle geotermi i de samme udvalgte fjernvarmesystemer i Danmark.

Nærmere oplysninger om de to udbud kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Udbud om geotermi og store varmepumper mv.

Udbud: Økonomiske vurderinger af relevante geotermianlæg i fjernvarmesystemerne,

Udbud: Indpasning af geotermi i fjernvarmesystemerne

Mette Cramer Buch

Specialkonsulent

Center for Energiressourcer

Tlf.: 33 92 75 72

mcb@ens.dk