Skip to main content

EUDP igangsætter nye projekter for energiteknologi

Nyhed   •   Dec 16, 2009 00:00 CET

EUDP uddeler 70 mio. kr. til 34 projekter.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, har netop afsluttet sin anden ansøgningsrunde i år og uddeler 70mio. kr. i støtte fordelt på 22 projekter for udvikling og demonstration af ny energiteknologi samt 12 projekter vedrørende internationalt samarbejde. Således har næsten 50 projekter i år opnået støtte på samlet 200 mio. kr. fra EUDP.
 
De udvalgte projekter fordeler sig bredt på de forskellige teknologiområder. EUDP havde denne gang særligt opfordret til at indsende ansøgninger på perspektivrige projekter for effektiv energianvendelse og dette teknologiområde er da også blandt de områder, der har modtaget tilsagn for flest midler. Dernæst følger vind, energisystemer og sol.

Projekterne bidrager alle til at opfylde de energipolitiske målsætninger og samtidig rummer de støttede teknologier betydelige kommercielle perspektiver for projektdeltagerne. Typisk deltager såvel universiteter og private virksomheder i projekterne.
 
Se en liste over samtlige støttede projekter på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/eudp.
 
Der indkom til denne runde ansøgninger på i alt 233 mio. kr. fordelt på 88 projekter. EUDP modtager således fortsat langt flere ansøgninger end der kan honoreres.

For yderligere information: Sekretariatschef Nicolai Zarganis, EUDP, 33 92 76 01 eller 23 62 75 65. 

 

Liste over støttede projekter på EUDPs sideFigur over EUDP støtteområder (GIF)

Nicolai Zarganis
kontorchef
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 3392 7601
nz@ens.dk