Skip to main content

EUDP indkalder ansøgninger til særpulje for brintteknologier

Nyhed   •   Aug 19, 2013 00:00 CEST

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) udbyder ca. 9 mio. kr. til en særlig indsats for udvikling og demonstration af brintteknologier i energisystemet. Ansøgningsfristen er 7. oktober kl. 15.

Regeringen og Enhedslisten har på finansloven for 2013 besluttet at iværksætte en særlig indsats for at fremme brintteknologier. Indsatsen gennemføres som særpulje under EUDP, og der åbnes nu for ansøgninger om støtte til samlede projekter om udvikling og / eller demonstration af brintteknologier i energisystemet.

Den teknologiske udvikling skal sigte mod at implementere brint som energibærer i et fremtidigt energisystem med stigende elproduktion fra fluktuerende vedvarende energikilder som vind og sol. Projekterne bør have fokus inden for følgende områder:

a) Omdannelse af el til gas ved hjælp af brint produceret ved elektrolyse. Der kan i projektet evt. fokuseres på udvikling eller demonstration af udvalgte kritiske dele i omdannelsesprocessen. Der kan også søges om støtte til projekter, der forbereder større udviklings- og demonstrationsprojekter.

b) Lagring af brint i naturgasnettet f.eks. ved injicering direkte i distributionsnettet eller i tilhørende gaslagre. Interesserede bedes rette henvendelse til sektionschef Tine Lindgren, Energinet.dk, til@energinet.dk – telefon 23 33 87 15.

c) Anvendelse af brint til transportformål, herunder til køretøjer til person- og materieltransport.

d) Analyser, der angår kommercialisering af brintteknologier i Danmark eller på eksportmarkeder, eller som afdækker behovet for yderligere teknologiudvikling vedr. anvendelse af brintteknologier i det danske energisystem.

Særpuljen giver ikke tilskud til udvikling af brændselscelleteknologier. Såfremt ansøgningerne indeholder demonstrationsprojekter, som overstiger særprogrammets økonomiske muligheder, vil projekterne evt. kunne fasedeles, således, at udviklingen støttes af særpuljen, og demonstrationen af EUDP’s ordinære tilskudsmidler.

Herudover vil der gælde de generelle kriterier for tilskud til EUDP-ansøgninger, se EUDP’s hjemmeside, herunder Indkaldelse af ansøgninger til EUDP 2013-II: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/ny-teknologi/Tilskud_Dokumenter/indkaldelse_dk.pdf.

Fristen for modtagelse af ansøgninger er mandag den 7. oktober 2013 kl. 15.00

Ansøgninger skal indsendes via EUDP’s ansøgningsportal https://tilskudsportal.ens.dk

Yderligere oplysninger:

Lennart Andersen, tlf. 3392 6702, lea@ens.dk

Aksel Beck, tlf. 3392 7594, ab@ens.dk

Energiteknologisk udvikling og demonstration

Lennart Andersen

Specialkonsulent

Tlf.: 33 92 67 02

lea@ens.dk

 Aksel Laurids Beck

Specialkonsulent

Center for Erhverv og Energieffektivitet

Tlf.: 33 92 75 94

ab@ens.dk