Skip to main content

EUDP skal fremme uafhængighed af fossil energi

Nyhed   •   Okt 06, 2010 00:00 CEST

Regeringen tager i dag det første skridt i opfølgningen på Klimakommissionens rapport. Det sker med et nyt lovforslag, som Klima- og energiminister Lykke Friis fremsætter.

Regeringen tager i dag det første skridt i opfølgningen på Klimakommissionens rapport. Det sker med et nyt lovforslag, som Klima- og energiminister Lykke Friis fremsætter.

Lovforslaget ændrer ”Lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram” (EUDP-loven), så det fremgår direkte, at programmet skal fremme uafhængighed af fossile brændsler.

Klima- og energiminister Lykke Friis siger:
Udvikling af nye teknologier og løsninger er en vigtig faktor i en omkostningseffektiv omstilling til grøn energi. Vi vil derfor målrette de danske investeringer i energiteknologisk udvikling, så de i endnu højere grad understøtter en udvikling mod fossil uafhængighed.

Lovændringen betyder, at Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) fremover i højere grad vil kunne understøtte den plan for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, som regeringen vil udarbejde som opfølgning på Klimakommissionens rapport.

Udover målsætningen om fossil uafhængighed indeholder lovforslaget ændringer til EUDP-loven, der skal fremme det internationale samarbejde i programmet og etablere lovgrundlag for et nyt program til større testfaciliteter: Green Labs DK. Green Labs DK har første ansøgningsfrist den 20. oktober og giver tilskud til storskala testfaciliteter, hvor virksomheder kan afprøve nye klima- og energiløsninger.

Lovforslaget har været i høring og forventes at blive førstebehandlet sidst i oktober.

Lovforslaget kan ses her.

Information om Green Labs DK kan findes på www.greenlabs.dk.

Lovforslag vedrørende Green Labs DK, EUDP samt Aftaleordningen

Lennart Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: 33 92 67 02
lea@ens.dk