Skip to main content

Få tilskud til en ny varmepumpe via nyt forskningsprojekt fra Energistyrelsen

Nyhed   •   Jul 15, 2009 02:00 CEST

Der kan nu søges tilskud til en ny varmepumpe. Det er Energistyrelsen, der står bag et nyt forskningsprojekt, der skal måle effektiviteten af energimærkede varmepumper. Til forskningsprojektet søger styrelsen ca. 300 testhuse.

Der kan nu søges tilskud til en ny varmepumpe. Det er Energistyrelsen, der står bag et nyt forskningsprojekt, der skal måle effektiviteten af energimærkede varmepumper. Til forskningsprojektet søger styrelsen ca. 300 testhuse.

En større udbredelse af varmepumper kan medvirke til at både til at øge VE-andelen og til at reducere CO2-udledningen. I forbindelse med Energiaftalen fra 21. februar 2008 blev der afsat 30 mio. kroner til en toårig indsats, der har til formål at fremme de mest effektive varmepumper, og sikre en korrekt anvendelse af disse. Dette skal ske gennem oplysningskampagner, mærkning af effektive pumper, begrænsede tilskudsordninger mv. målrettet varmeforbrugere uden for kollektivt forsynede områder.

Som et element i denne indsats lancerer Energistyrelsen en ny tilskudsordning, som giver mulighed for at søge om tilskud til at anskaffe en varmepumpe. Alle, der bor i et helårshus i et område uden mulighed for naturgas- eller fjernvarmeforsyning, kan søge om at få del i ordningen. Til gengæld skal de ansøgere, der får tilskuddet, give Energistyrelsen lov til at lave målinger på installationen.

Tilskudsordningen er en del af et forskningsprojekt, hvor Energistyrelsen vil undersøge energimærkede varmepumpers faktiske effektivitet. Formålet er på sigt at kunne yde bedre rådgivning til både forbrugere og professionelle om valg af varmepumper.

Varmepumper udnytter energien effektivt
De varmepumper, Energistyrelsen kan give tilskud til, skal enten være væske/vand-varmepumper (jordvarme) eller luft/vand-varmepumper. Det vil sige varmepumper, som tilsluttes husets centralvarmeanlæg (radiatorer) og leverer varme og varmt brugsvand. Varmepumperne skal være på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.

De energimærkede varmepumper får beregnet en normeffektivitet, som er et udtryk for, hvor effektiv varmepumpen er set over et helt år, ved en række definerede standardbetingelser. Den faktiske effektivitet afhænger dog af den enkelte installation og det forbrugsmønster, som varmepumpen udsættes for. Og det er netop de faktorer, der har betydning for varmepumpernes energieffektiviet, Energistyrelsen vil undersøge yderligere med det nye forskningsprojekt.

Forskningsprojekt løber i ca. to år – og når alle målinger er foretaget, vil alle, der har deltaget i projektet, modtage en rapport, som viser, hvordan varmepumpen har fungeret i måleperioden.

Fakta om Energistyrelsens tilskud til måleprogram for varmepumper:

  • Tilskuddet kan søges af alle, der bor i en helårsbolig.
  • Boligen skal ligge i et område uden mulighed for kollektiv varmeforsyning, dvs. naturgas eller fjernvarme.
  • Tilskuddet udgør 10.000 kr. til luft-væske varmepumper og 15.000 kr. til væske-væskeanlæg (jordvarmeanlæg) samt et beløb på max. 11.000 excl. moms til måler, installation af måler og dataopsamling for begge typer.  Tilskuddet er ikke skattepligtigt.
  • Ansøgeren forpligter sig til at stille installationen til rådighed for løbende målinger.
  • Varmepumpen skal være en væske/vand (jordvarme) eller en luft/vand-varmepumpe suppleret med en måler som opfylder en række kvalitetskrav.
  • Varmepumpen skal figurere på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.
  • Ansøgningsperioden løber fra 15. juli til 1. oktober .
  • Ansøgninger vil blive behandlet efter først til mølle-princippet, idet der maksimalt gives tilskud til 300 varmepumper. Så indsend ansøgningen snarest.


Du kan læse meget mere om Energistyrelsens tilskudsprogram og hente et ansøgningsskema på www.ens.dk/varmepumper.

Mikkel Sørensen
Kontorchef
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 67 26
mis@ens.dk