Skip to main content

Finansiering er en barriere for biogas

Nyhed   •   Jul 02, 2013 00:00 CEST

Det er svært at finde finansiering til biogasanlæg – også efter energiaftalens forhøjede støttesatser. Det viser rapporten ”Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas”.

Rapporten, som er udarbejdet af Deloitte og Blue Planet Innovation for Biogas Taskforce, giver overblik over finansieringsmulighederne og bidrager til at overkomme finansieringsbarrieren ved at vise, hvordan business cases kan præsenteres bedst muligt for investorer.

Kortlægning af potentielle investorer og långivere

Som led i analysen har Deloitte interviewet en lang række biogasentreprenører og potentielle investorer og långivere. Undersøgelsen viser, at det er svært at finde finansiering til biogasanlæg – også efter vedtagelsen af energiaftalen og de forhøjede støttesatser.

Investorerne vurderer, at en række faktorer tilsammen gør projekterne risikable: Vil biomassen give nok gas, og kan omkostningerne holdes nede? Hvad bliver afregningsprisen for biogassen i en årrække frem? Desuden aftrappes energiaftalens forhøjede driftstilskud i løbet af en relativt kort årrække. Deloitte har også analyseret eksisterende biogasanlægs økonomi og konkluderer, at de økonomiske resultater ”generelt har været for ringe” under de hidtil gældende rammevilkår, men at flertallet af anlæg dog kører med overskud og grundlæggende har en sund økonomi.

På baggrund af analysen præsenterer Deloitte overvejelser over, hvordan investeringer i biogas kan fremmes.

De mest fremkommelige veje til at finansiere biogasanlæg går via energiselskaber og investeringsbanker. Hvile-i-sig-selv-anlæg, der leverer til kollektiv varmeforsyning, kan desuden opnå kommunekredit eller banklån, hvis kommunen er villig til at stille en kommunegaranti for lånet. Endelig kan landmænd i særlige tilfælde finde finansiering til gårdanlæg, hvis de har gode bankforbindelser, og der er tilstrækkelig pant i landejendommen.

Business cases for investorer

I rapporten indgår business case analyser for to biogasanlæg: et gårdbiogasanlæg og et centralt fællesanlæg. De to business cases fungerer som eksempler på investeringsgrundlag for potentielle investorer og långivere. Under de angivne forudsætninger, herunder at der er opnået anlægstilskud, viser de to business cases at der  kan opnås et afkast på den investerede kapital, som tilfredsstiller normale krav i markedet for denne type investeringer.

Rapporten vil indgå i det videre arbejde i Biogas Taskforce, som skal afrapporteres ved udgangen af 2013.

Yderligere oplysninger

Læs mere om finansiering af biogasanlæg

Kontakt

Martin Enevoldsen, Deloitte, tlf: 22 20 21 74, menevoldsen@deloitte.dk

Olav Rasmussen , BPI, tlf: 20149401, olr@vfl.dk

Bodil Harder, Energistyrelsen, tlf: 33926797, bha@ens.dk

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas. Del 1. Status over muligheder og betingelser,

Afdækning af muligheder for at fremme investeringer i biogas. Del 2. Business cases

Bodil Harder

Chefkonsulent

Center for Forsyning

Tlf.: 41 90 52 54

bha@ens.dk