Skip to main content

Første udbud af forsyningspligtbevillinger i Danmark

Nyhed   •   Feb 19, 2013 00:00 CET

Der er nu gennemført danmarkshistoriens første udbud på i alt 27 bevillinger til forsyningspligtig virksomhed.

Der er indkommet 46 tilbud på de udbudte 24 bevillingsområder vedrørende elforsyning og 9 tilbud på de udbudte 3 bevillingsområder vedrørende gasforsyning.

Det er kommet mindst 1 tilbud på alle de udbudte bevillingsområder.

Energistyrelsen vil nu gennemgå tilbudsmaterialet for at sikre, at de bydende virksomheder lever op til kravene om teknisk og finansiel kapacitet. Blandt de kvalificerede virksomheder udvælges den tilbudsgiver, som har givet tilbud om den laveste pris.

Energistyrelsen vil træffe afgørelse om udbuddet snarest muligt og senest den 15. marts 2013.

Eventuelle henvendelser rettes til chefkonsulent Kristine Bak, bak@ens.dk.

Kristine Bak
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 3392 7564
bak@ens.dk