Skip to main content

Fortsat vækst i sektoren for energiteknologi og -udstyr i 2007

Nyhed   •   Feb 12, 2010 00:00 CET

Nye tal for energiindustrien viser, at der fortsat var vækst i omsætningen, beskæftigelsen og produktiviteten fra 2006 til 2007. Den samlede statistik for eksporten af energiteknologi og –udstyr har desuden gennemgået en revision

I 2007 var mere end hver niende industriarbejder i Danmark ansat i energiindustrien. Omsætningen i energiindustrien steg fra 2006 til 2007 med knap 22 pct. Til sammenligning steg omsætningen i industrien som helhed med ca. 8 pct. Desuden har der været en stigning i værditilvæksten i energiindustrien fra 2006 til 2007 på 15 pct. Væksten i energiindustrien har medført, at energiindustrien er ved at være på niveau med industrien som helhed, når man ser på værditilvæksten pr. beskæftiget. Dog skal det bemærkes, at den finansielle krise i 2008 og 2009 samt deraf afsmittende virkning på industriens vækst ikke indgår i ovenstående, da de nyeste tal på dette område er fra 2007.

Energistyrelsen, DI Energibranchen, og Erhvervs- og Byggestyrelsen har desuden gennemført en revision af grundlaget for eksportstatistikken for energiteknologi og -udstyr. Revisionen er foranlediget af Danmarks Statistiks overgang til et nyt opgørelsessystem for danske brancher. I revisionen er der på ny foretaget en udvælgelse af de enkelte varer og brancher, der udgør grundlaget for statistikken. Det har medført, at nogle varer eller brancher er udgået og nye er medtaget. Sammenligner man det nye og gamle grundlag er niveauet for eksporttallene øget med 3-6 pct. Således har ændringen i grundlaget medført at eksporttallet for 2008 er ændret fra 64 mia. kr. til 65,8 mia. kr. I forhold til tallene for omsætning, beskæftigelse og værditilvækst er niveauet øget mellem 16 og 35 pct. For at sikre sammenlignelighed mellem årene i statistikken er det reviderede grundlag ført tilbage til år 2000.

Energistyrelsen, DI Energibranchen, og Erhvervs- og Byggestyrelsen vil ved udgangen af april offentliggøre nye tal fra 2009 vedrørende dansk eksport af energiteknologi og –udstyr.

Du kan finde den nyeste udgave af energierhvervsanalysen på Energistyrelsens hjemmeside (se link til højre)

Nyeste udgave af energierhvervsanalysen

Henriette Lindebæk la Cour
Fuldmægtig
Tlf.: 3392 6692
hlc@ens.dk