Skip to main content

God fremdrift i anbefalinger fra smart grid netværket

Nyhed   •   Jul 10, 2012 00:00 CEST

En status på arbejdet viser, at meget centralt arbejde allerede er igangsat i branchen og hos myndighederne samt at mange aktører er stærkt engageret i dette arbejde.

I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave var at komme med anbefalinger til, hvilke initiativer der ville være hensigtsmæssige at iværksætte for at være forberedt på et elsystem, hvor der vil være op til 50 procent vind i elsystemet. I efteråret 2011 afleverede netværket 35 anbefalinger til, hvordan vi imødekommer denne udfordring.

Road map'en, som offentliggøres nu, indeholder status for arbejdets anbefalinger. Der er rigtig god fremdrift, og meget centralt arbejde er igangsat, og ikke mindst er et bredt spektrum af aktører stærkt engageret i dette arbejde.

Med energiaftalen fra marts i år er der besluttet flere centrale elementer, som fx engrosmodellen og dynamiske tariffer, der er vigtige for at komme videre med at skabe rammerne for fremtidens intelligente elnet og udviklingen af smart grid. Rammerne er centrale for, at der skabes rum for den nødvendige dynamik, der kan bidrage til udviklingen inden for smart grid. Med energiaftalen er det besluttet at opbygge et elsystem med knap 50 procent vindenergi i 2020. Denne målsætning fordrer, at der udvikles et elsystem, der er klar til at håndtere vindenergien optimalt.

Det fremgår af regeringsgrundlaget og energiaftalen, at regeringen med udgangen af i år vil fremlægge en strategi for det smarte elnet, og arbejdet med denne vil ske i dialog med aktørerne inden for smart grid.

Se Smart Grid anbefalingerne her

Kontakt:
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet kontorchef Martin Hansen
telefon 41 72 90 80, e-mail: mah@kebmin.dk

Energistyrelsen: Fuldmægtig Mette Vingaard telefon 33 92 78 27, e-mail: mvi@ens.dk

Road map: Smart grid anbefalingerne

Mette Vingaard
AC-medarbejder
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 78 27
mvi@ens.dk