Skip to main content

Green Labs skal sikre Danmarks frontposition i det grønne kapløb

Nyhed   •   Feb 26, 2010 00:00 CET

Klima- og energiministeren ønsker i løbet af foråret at gå i dialog og afsøge mulighederne for at etablere faciliteter til test og demonstration af grønne teknologier med et stort vækstpotentiale

Sidste år lancerede regeringen en ny Erhvervsklimastrategi, der skal bidrage til, at den stærkt stigende efterspørgsel efter grønne løsninger omsættes til vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Green Labs DK er et centralt element i strategien, der er udarbejdet i tæt samspil med erhvervslivet, organisationer og forskningsinstitutioner i regeringens Erhvervsklimapanel og en række klimapartnerskaber.

Green Labs DK støtter etablering af et mindre antal testfaciliteter, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye grønne teknologier med et stort vækstpotentiale. Der er tale om en tilskudsordning med en samlet ramme på 210 mio. kr. over tre år, hvoraf 60 mio. kr. allerede udmøntes i 2010.

Regeringen har ikke på forhånd ønsket at udpege bestemte teknologiområder, men ønsker en åben proces, hvor alle interesserede parter får mulighed for at bidrage med input til de konkrete Green Labs. Derfor inviterer ministeren nu alle parter til at indsende bidrag med forslag og beskrivelse af potentielle Green Labs.

"Vi skal omsætte vores viden til vækst og arbejdspladser. Det er derfor helt afgørende, at erhvervslivet, forskningsinstitutioner, regionale og lokale aktører m.fl. nu griber chancen, så Danmark kan komme helt i front i det grønne kapløb", udtaler Lykke Friis.

"Jeg ser særligt frem til dialogen med de aktører, der har mod på at løbe forrest og drive Green Labs" understreger Lykke Friis, der forventer at fastsætte de endelige ansøgningskriterier inden sommerferien.

Green Labs DK midlerne vil blive udmøntet af bestyrelsen for det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) ultimo 2010. Interesserede kan læse mere om Green Labs DK og konsultationen med indkaldelse af bidrag i boksen til højre. 

Konsultation vedrørende udformningen af tilskudsordningen "GREEN LABS DK",
Consultation on the design of the grant scheme "GREEN LABS DK"

Peter Sehestedt
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 22 29 02 76
pse@ens.dk