Skip to main content

Informationsmøde om EU-støtte til klima- og energiprojekter i kommuner og regioner

Nyhed   •   Nov 15, 2010 00:00 CET

EU’s støtte til klima- og energiinvesteringer i kommuner og regioner fortsætter og udvides. Overskydende midler fra EU’s genopretningsfond stilles til rådighed.

EU’ klima- og energistrategi sætter ambitiøse mål for at effektivisere og omlægge EU’s energiforsyning, Fokus er rettet mod at øge investeringerne i bæredygtige energiprojekter. Kommunerne, regionerne og de lokale aktører har en central rolle, og EU tilbyder forskellige former for støtte.

Energistyrelsen er medarrangør af et informationsmøde den 26. november 2010 i Nykøbing Falster med Guldborgsund Kommune som vært (se http://www.zealanddenmark.eu/8510 ) og et tilsvarende informationsmøde i Middelfart den 1. december 2010, med Trekantområdet som vært (se http://www.trekantomraadet.dk/index.php?id=306 ).

Intelligent Energi – Europa 2011
Der kan opnås tilskud til europæisk samarbejde om fremme af bæredygtig energi via programmet Intelligent Energi – Europa. Programmet for 2011 er på vej med en ny ansøgningsrunde til vinter (se http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ )

Covenant of Mayors – EU’s borgmesterpagt
I EU-sammenhæng er initiativet ”Covenant of Mayors” vokset frem. Indtil nu har over 2.100 europæiske byer – heraf en snes danske byer - tilsluttet sig covenanten. Borgmesterpagten betyder, at byerne forpligter sig til at opfylde målene og endda gå længere end EU's klima- og energimålsætninger. Kommunerne opstiller en handlingsplan for bæredygtig energi. Kommunerne finder bæredygtige løsninger og udvikler projektideer, f.eks. om energirenovering af bygninger, udnyttelse af solenergi, nye transportløsninger, grøn indkøbspolitik osv. (se http://www.eumayors.eu/home_da.htm )

Projektstøtte fra ELENA
Projektideerne skal omsættes til klima- og energiinvesteringer. Projektideerne skal bearbejdes og gøres klar til finansiering, eller ”bankable”. Støtteprogrammet ELENA (European Local ENergy Assistance), som gennemføres af den Europæiske Investeringsbank EIB, er åbent på tredje år. Programmet yder støtte til teknisk assistance om finansiering (se http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf ).
Ny pulje af Genopretningsfonden
I løbet af efteråret blev man i EU enige om at afsætte en pulje på 146 mio.€ (godt 1,1 mia.kr.). Ministerrådets rent formelle accept ventes inden for kort tid. Puljen skal yde støtte i form af lån, garantier mv.til lokale og regionale bæredygtige energiprojekter inden for energieffektivisering og vedvarende energi. Puljen er etableret af overskydende midler fra EU’s Genopretningsfond og skal disponeres i løbet af meget kort tid.  Der vil blive ydet både finansiel støtte og teknisk assistance (se http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/meps-seal-deal-crisis-funds-clean-energy-news-499688 ).

Kontaktperson i Energistyrelsen er civ.ing. Ture Hammar ( tha@ens.dk )