Skip to main content

Invitation til EnergiForsk2013 – Viden i vækst

Nyhed   •   Jun 03, 2013 00:00 CEST

Konference

Energiforskningsprogrammernes årlige konference afholdes torsdag den 20. juni med fokus på støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger.

Energiforskningsprogrammernes årlige konference afholdes torsdag den 20. juni, hvor du kan få information om støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger.

Energiforskningsprogrammernes konference og informationsmøde sætter i år fokus på viden i vækst. Kom og hør om:

  • hvordan du søger støtte til forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning af nye teknologier og grønne løsninger
  • forskellige bud på hvordan vi mest effektivt anvender midler til forskning, udvikling og demonstration til at opnå klimamål og fremme væksten
  • parallelsessioner med indlæg om tre indsatsområder for energiprogrammerne: energilagring, smartgrid og energieffektivitet i bygninger.

Hør bl.a. Klima-, energi-  og bygningsminister Martin Lidegaard og fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Future Navigator. Mød andre potentielle ansøgere, skab netværk og lav aftaler – og besøg energiprogrammernes informationsstande, hvor du kan få sparring om projektideer, ansøgninger, tidsfrister m.m.

Se hele programmet

Tid og sted
Torsdag den 20. juni 2013 kl. 9.00-16.00 i Ingeniørhuset,
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Deltagelse i konferencen er gratis. Tilmelding kan ske online hos Dansk Energi. Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et gebyr på 500 kr., hvis man ikke dukker op.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem energiforskningsprogrammerne:

  • Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP), Energistyrelsen
  • Programkomitéen for Bæredygtig Energi og Miljø, Det Strategiske Forskningsråd
  • ForskEL og ForskVE, Energinet.dk
  • ELFORSK, Dansk Energi
  • Højteknologifonden.

Energiprogrammernes fælles portal

Majken Salomon Hess

Fuldmægtig

Tlf.: 3392 7567

msh@ENS.DK