Skip to main content

Invitation til temamøde om forsøgsordningen for elbiler

Nyhed   •   Jul 02, 2009 02:00 CEST

Energistyrelsen inviterer til temamøde om forsøgsordningen for elbiler. På mødet vil der blive givet information om den kommende ansøgningsrunde og orientering om hidtidige erfaringer fra ordningen.

Energistyrelsen inviterer til temamøde om forsøgsordningen for elbiler. På mødet vil der blive givet information om den kommende ansøgningsrunde og orientering om hidtidige erfaringer fra ordningen. Mødet finder sted:
 
Tirsdag den 22. september kl. 13.15 – 17.00 i Energistyrelsens kantine, Amaliegade 44, 1256, København K.
 

I den kommende ansøgningsrunde kan der forventes uddelt ca. 7 mio. kr. På temamødet vil Energistyrelsen orientere om hvordan der ansøges, og om de kriterier, styrelsen vil lægge til grund ved vurderingen af ansøgningerne.


Energistyrelsen vil kort efter temamødet indkalde ansøgninger om tilskud, og opdateret ansøgningsmateriale til brug for den kommende ansøgningsrunde vil på det tidspunkt blive lagt ud på Energistyrelsens hjemmeside. 
 

Den første ansøgningsrunde blev afsluttet i dette forår, hvor en række elbilprojekter opnåede tilskud. På temamødet vil der også blive givet en præsentation af de hidtidige erfaringer fra nogle af disse projekter, der nu har været i gang i nogle måneder. Samtidig vil leverandører/importører af elbiler få lejlighed til at orientere om, hvilke elbiler der er på markedet.

Hovedpunkterne i programmet for temamødet er:

  1. Erfaringerne fra første ansøgningsrunde. - Oplæg ved projektejere og Energistyrelsen.
  2. Hvordan søges der i næste ansøgningsrunde? - Oplæg ved Energistyrelsen.
  3. Hvilke elbiler er der på markedet? - Orientering fra leverandører/importører af elbiler (orienteringens form vil afhænge af antallet af tilmeldte leverandører/importører).

Detaljeret program vil blive lagt på Energistyrelsens hjemmeside i midten af august måned. Kig under emnet Klima og CO2/Transport/Forsøgsordningen.

Tilmelding til temamødet sker pr. e-mail senest den 15. september til anvend@ens.dk med angivelse af navn og adresse på virksomhed/institution, kontaktperson, e-mail og telefonnummer. Angiv samtidig, om du er leverandør/importør af elbiler og ønsker at få lejlighed til at orientere om elbiler, som er på markedet.

Henvendelser vedrørende temamødet kan rettes til Carsten Poulsen, direkte tlf. 33 92 68 93, cpo@ens.dk, eller Claus Lewinsky, 33 92 66 85, cl@ens.dk.

Forsøgsordningen for elbiler

Carsten Poulsen
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 93
cpo@ens.dk
 

Claus Lewinsky
Fuldmægtig
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 33 92 66 85
cl@ens.dk