Skip to main content

Kina på inspirationsbesøg i Danmark for at se på vedvarende energi og energieffektivt byggeri

Nyhed   •   Feb 26, 2013 00:00 CET

To kinesiske delegationer har i dagene 25.-27. februar besøgt Danmark for at lade sig inspirere af den danske brug af vedvarende energi. Danske grønne løsninger kan understøtte Kinas ambition om en højere anvendelse af vedvarende energikilder.

Som led i en række samarbejdsaftaler, som Kina og Danmark underskrev i juni 2012, besøger to kinesiske energidelegationer i denne uge Danmark. Delegationerne er i Danmark for at søge inspiration i dansk anvendelse af vedvarende energi og energieffektivt byggeri.

Dansk brug af biomasse til energi og fjernvarme har fanget kinesisk interesse

Det kinesiske energiministerium National Energy Administration (NEA) er i Danmark for at studere brugen af biomasse til kraftvarmeproduktion, og hvordan danske kraftvarmeværker har konverteret fra kul til biomasse som brændsel. Danmark har en lang tradition for at samproducere el og varme på kraftvarmeværker og udbygge fjernvarmenettet til at distribuere varmen – en metode som har stor kinesisk interesse.

Under delegationsbesøget vil Energistyrelsen præsentere dansk energipolitik med særligt fokus på brugen af biomasse til produktion af el og varme. Arbejdet med opgørelse af biomasseressourcerne i Danmark og mulighederne for at levere mere dansk biomasse til energisektoren samt status på forskning og udvikling af forgasningsteknologien til vedvarende energi i Danmark vil også blive præsenteret.

Desuden vil den kinesiske biomassedelegation besøge:
  
Kinesisk delegation i Danmark for at studere fjernvarme og energieffektivt byggeri , Kinesisk delegation besøger Danmark for at studere anvendelse af biomasse

Anton Beck
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 29 62 39 96
anb@ens.dk
 

Peter Toft
Fuldmægtig
Tlf.: 3392 6805
pto@ens.dk