Skip to main content

Lettere for fjernvarmeselskaberne at udnytte geotermien

Nyhed   •   Okt 01, 2010 00:00 CEST

Energistyrelsen indkalder ansøgninger til geotermi.

Det har åbnet helt nye muligheder for at udnytte det varme vand i undergrunden, at store dele af de arealer, som DONG Energy har haft eneret på siden 1983, nu er tilbageleveret. Klima- og energiminister Lykke Friis indfører derfor en ny model, der skal imødekomme den voksende interesse for geotermi. Fremover vil interesserede selskaber kunne søge Energistyrelsen om tilladelse til at efterforske og udnytte geotermisk varme pr. 1. februar og 1. september, og samtidig forvente en hurtigere og mere smidig myndighedsbehandling end tidligere.

”Geotermi er en klimavenlig energikilde, som jeg er overbevist om vil spille en vigtig rolle, når vi i de kommende år skal omstille energisystemet til mere grøn energi”, siger klima- og energiminister Lykke Friis, og fortsætter:

”Bolden er nu givet op til, at lokale fjernvarmeselskaber og andre interesserede kan sætte skub i efterforskning og indvinding af geotermi. Jeg tror, at udnyttelsen af det varme vand i undergrunden kan forøges betydeligt, hvis der er en lokal forankring af projekterne, og når Energistyrelsen samtidig sikrer en gennemsigtig og mere effektiv myndighedsbehandling af ansøgningerne”, siger Lykke Friis.

For hurtigt at komme i gang inviteres interesserede selskaber til at sende ansøgninger om tilladelser til geotermi til Energistyrelsen inden 1. december 2010. Når styrelsen har færdigbehandlet ansøgningerne vil ministeren kunne udstede en tilladelse, hvortil der er knyttet et arbejdsprogram og en tidsplan for udførelsen af arbejdet.

Klima- og energiministeren har i dag sendt en redegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg om det nye system for udstedelse af tilladelser til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeproduktion. Nye tilladelser vil blive forelagt udvalget inden de udstedes af ministeren.

Ansøgning om geotermitilladelser

Steffen Bjørn Olsen
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 73
sbo@ens.dk
 

Lene Dalsgaard
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 68 97
ld@ens.dk