Skip to main content

Luke-1X efterforsknings-boringen i Nordsøen fandt gas og kondensat

Nyhed   •   Jan 13, 2010 00:00 CET

Mærsk Olie og Gas AS har som operatør for tilladelse 8/06 boret efterforskningsboringen Luke-1X (5504/6-6) i den vestligste del af den danske del af Nordsøen. Boringen fandt gas/kondensat i sandsten af Mellem Jura alder.

Mærsk Olie og Gas AS har som operatør for tilladelse 8/06 boret efterforskningsboringen Luke-1X (5504/6-6) i den vestligste del af den danske del af Nordsøen. Boringen fandt gas/kondensat i sandsten af Mellem Jura alder.

Luke-1X blev boret som en lodret boring og sluttede i lerlag af formodet Nedre Jura alder i en dybde af 4572 meter under havets overflade. Boringen fandt kulbrinter i sandstenslag i den mellem jurassiske Bryne Formation, og der blev foretaget kerneboring og målinger. For nærmere at vurdere fundet blev der boret en sideboring – Luke-1XA – mod nord. I sideboringen blev der foretaget yderligere målinger og udtaget prøver af gas/kondensat. Kondensat er en let olie.

Selskaberne i tilladelsen skal nu vurdere resultaterne fra boringen nærmere, og dernæst lægge en plan for de yderligere arbejder, der skal afgøre, om gas/kondensat-fundet kan udnyttes kommercielt.

Luke-1X blev udført lige øst for Elly gas/kondensat feltet, som ligger i A.P. Møller – Mærsk A/S’ Eneretsbevilling. Der var derfor indgået en samarbejdsaftale mellem tilladelse 8/06 og Eneretsbevillingen om boringens udførelse.

Borearbejdet i Luke-1X blev påbegyndt den 7. august 2009 med boreplatformen Mærsk Resolve på positionen 55° 45’ 49,781” N; 4° 26’ 28,641” Ø (UTM zone 31; 6180871,2 N; 590438,4 Ø), hvor vanddybden er 40 meter.

Nedenstående selskaber deltager i tilladelse 8/06:

Pressemeddelelse om Luke-1X efterforskningsboringen
Kortbilag over Luke-1X
Pressemeddelelse om Luke1X-efterforskningsboringen på engelsk

Steffen Bjørn Olsen
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 73
sbo@ens.dk
 

Søren Frederiksen
Civilingeniør
Center for Forsyning
Tlf.: 3392 6853
sf@ens.dk