Skip to main content

Nu igangsættes forberedelserne af de kystnære havmølleparker

Nyhed   •   Feb 04, 2013 00:00 CET

Energinet.dk har i dag modtaget pålæg om at gennemføre forundersøgelser for 6 udpegede områder til kystnære havmøller

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har nu sat Energinet.dk i gang med de forundersøgelser, der er nødvendige forud for etableringen af i alt 450 MW kystnære havmøller i Danmark. De 6 udpegede områder er ved Bornholm, i Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, ved Sæby samt i Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Det er dog ikke i alle områderne, at der vil blive etableret vindmøller.

Forundersøgelserne omfatter undersøgelser af fx havpattedyr, fugleliv, undersøgelse af havbunden og mulige konsekvenser for sejlads. Desuden skal der indhentes mere detaljeret viden om vind- og bølgeforhold i områderne.

Udbygningen med kystnære møller er aftalt mellem regeringen og alle partier i Folketinget undtagen Liberal Alliance i november 2012.

Ud over de 450 MW udbygges der samtidigt med 600 MW på Kriegers Flak og 400 MW på Horns Rev 3. Aldrig før har så mange MW på havet været udbudt på én gang i Danmark. Par-kerne vil blive udbudt i 2013-15 og vil begynde at producere strøm inden 2020. 

Den viden, der opnås ved forundersøgelserne, vil reducere den økonomiske risiko væsentligt for de kommende opstillere af kystmøller på placeringerne. Forundersøgelserne omfatter både selve områderne og kabelindtræk samt eventuelle transformerplatforme.

Resultaterne af forundersøgelserne vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside, hvor der nu også ligger en tidsplan for udbygningen for både de kystnære møller og de to store havmølleparker på Kriegers Flak og Horns Rev 3. Samme sted er pålægget om igangsætning af forundersøgelser offentliggjort.

I 2011 kom over 28 pct. af elproduktionen i Danmark fra danske vindmøller. I 2020 vil andelen være oppe på næsten 50 pct.

Kontakt: Kontorchef Hanne Windemuller, hw@ens.dk, tlf. 3392 6879

Hanne Windemuller
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 3392 6879
hw@ens.dk