Skip to main content

Ny kompressorstation øger dansk gasforsyningssikkerhed

Nyhed   •   Feb 01, 2010 00:00 CET

Ny udbygning sikrer mulighed for import af gas og øger forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder.

Klima- og energiminister Lykke Friis har godkendt en ansøgning fra Energinet.dk om at udbygge gasinfrastrukturen mod Tyskland. Hele Danmarks forbrug af naturgas dækkes i dag af leverancer fra Nordsøen, men i takt med den faldende produktion i Nordsøen opstår der inden for få år et behov for import af naturgas. Med beslutningen sikres muligheden for import af gas og dermed forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder.

Ministeren har godkendt, at der etableres en kompressorstation. Samtidig har ministeren orienteret Energinet.dk om, at regeringen er positivt indstillet over for selskabets ønske om at dublere gasledningen fra den dansk-tyske grænse i 2014. En endelig beslutning om dubleringen afventer dog nærmere analyser.

Klima- og energiminister Lykke Friis siger: ”Selvom vi arbejder for at blive uafhængige af fossile brændsler, vil naturgas i mange år endnu være en vigtig energikilde. Det er derfor vigtigt, at vi forbereder os på, at vores egen produktion af naturgas ikke på sigt er stor nok til at forsyne danske forbrugere med gas. Ved at koble os på det europæiske gasnet sikrer vi danske forbrugere adgang til mange forskellige gasleverandører. Det betyder større forsyningssikkerhed og mere konkurrencedygtige priser for forbrugerne”.

Den samlede anlægsinvestering i kompressorstation og dublering af gasledningen er omkring 1,5 mia. kr. Energinet.dk har fået tilkendegivelse fra EU-Kommissionen om, at Kommissionen ser positivt på ansøgningen om støtte på 600 mio. kr. til det samlede projekt. Investeringstøtten er en del af EU’s genopbygningsplan. Støtten fra EU gives til projekter, der understøtter et grønt og konkurrencedygtigt Europa. Blandt andet til projekter, der binder Europa tættere sammen og skaber rammerne for grønne jobs og teknologiudvikling. Dette projekt sikrer den fremtidige forsyningssikkerhed ved at knytte det europæiske gasforsyningsnet tættere sammen.

Fra 1. oktober 2013 åbner udbygningen op for import af naturgas via Tyskland fra leverandører fra eksempelvis Norge, Holland, Rusland eller import af gas i flydende form via LNG-skibe.

Energinet.dk

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk