Skip to main content

Ny opgørelse af forbruget af brænde

Nyhed   •   Nov 03, 2010 00:00 CET

Ny undersøgelse af brændeforbruget bekræfter niveauet fra de seneste år

Energistyrelsen har fået Force Technology til – i samarbejde med Teknologisk Institut - at foretage en ny undersøgelse af brændeforbruget i Danmark baseret på over 2000 interviews, hvilket er dobbelt så mange som i de foregående undersøgelser. Den nye undersøgelse er dermed betydelig mere sikker end de foregående.  

Den nye undersøgelse af brændeforbruget bekræfter niveauet fra de seneste år. Det samlede forbrug i 2009 er opgjort til 25,1 PJ. I den foregående undersøgelse gældende for 2007 blev brændeforbruget opgjort til 27,2 PJ.  

Halvdelen af brændet er ifølge den nye undersøgelse fremskaffet fra private hegn og haver, læhegn og lignende, mens skovbruget tegner sig for knap en fjerdedel af brændeforsyningen.Figur 1: Fordeling af brændeforbruget i TJ

Antallet af brændeovne (inkl. pejse og masseovne) i boliger og sommerhuse er opgjort til ca. 750.000. Hertil kommer et mere usikkert tal for brændekedler på ca. 30.000.  

Udover oplysninger om forbruget af brænde og antallet af ovne og kedler m.m., indeholder den nye undersøgelse oplysninger om alder på brændeovne og kedler og hvor mange brændeovne, der har det nordiske miljømærke Svanen. Disse oplysninger er indføjet i årets undersøgelse til brug for Miljøstyrelsens vurdering af emissioner fra brændeovne.

Se resultater og metodebeskrivelse m.m. i den nye rapport om brændeforbruget.

Kontakt:Rapporten "Brændeforbruget i Danmark 2009", Force Technology

Peter DalChefkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 3392 7503
pd@ens.dk
 

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40
aaz@ens.dk