Skip to main content

Ny portal viser vej til statslig information om vindmøller

Nyhed   •   Feb 28, 2013 00:00 CET

Vindinfo.dk er en genvej til statslig viden om vindmøller til gavn for borgere, myndigheder og vindmølleopstillere.

Der kan være mange spørgsmål fra både naboer, kommunale planlæggere og andre, når nye vindmøller skal placeres rundt om i landet.

Støjer de? Hvor placeres de, så de er mest effektive og skaber mindst gene? Hvor mange møller skal op? Og hvad siger loven?

Det er spørgsmål, som borgerne i dag skal besøge forskellige myndigheders hjemmesider for at finde svar på. Nu kan de få hjælp ved at besøge vindmølleportalen: 
Vindinfo.dk

Vindinfo.dk er resultatet af et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Energinet.dk. Ved hjælp af links gør Portalen  det lettere for interesserede at finde vej til den information om vindmøller, som findes på de forskellige statslige organers hjemmesider.
 
- Det er vigtigt, at borger, kommuner og opstiller kan finde den relevante information om vindmøller, og derfor er vi glade for, at vi nu får denne statslige informationsportal, som en fælles indgang til området, siger Hanne Windemuller, kontorchef i Energistyrelsen.    

Få en introduktion til planlægningsprocessen
Vindinfo.dk indeholder også 2 guides, som trin-for-trin giver et overblik over, hvordan planlægningen af vindmøller foregår. De 2 guides er udarbejdet til henholdsvis havvindmøller og landvindmøller og fortæller bl.a. lidt om ansøgningsprocessen hos Energistyrelsen, og om hvordan kommunerne udpeger vindmølleområder.

Baggrunden for Vindinfo.dk
Sidste år kom Arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning med en rapport med en række anbefalinger til, hvad gruppen mente, der skulle til for at understøtte planlægningen af vindmøller i Danmark. En af anbefalingerne var at lave en nemmere indgang til informationerne om vindmølleplanlægningen.

 

Vindinfo.dk

Astrid Dybdahl OvesenFuldmægtigCenter for EnergiressourcerTlf.: ado@ens.dk