Skip to main content

Ny redegørelse er første skridt mod fossil uafhængighed

Nyhed   •   Feb 26, 2010 00:00 CET

Klima- og energiminister Lykke Friis præsenterer i dag regeringens redegørelse om energiforsyningssikkerheden i Danmark. Det sker i forbindelse med mødet i regeringens vækstforum hos Semco Maritime i Esbjerg.  

Redegørelsen viser, at vi i dag har en høj forsyningssikkerhed. Danmark er som det eneste land i EU nettoeksportør af energi og vi har en moderne og velfungerende infrastruktur med en meget høj forsyningssikkerhed inden for el, naturgas og fjernvarme. I gennemsnit er elforsyningen afbrudt mindre end ½ time om året, svarende til en forsyningssikkerhed på 99,9 pct. 

I 2012 vil produktionen af olie og naturgas i Nordsøen imidlertid være faldet så meget, at Danmarks egen produktion af olie og gas ikke længere svarer til vores eget samlede energiforbrug. Hermed bliver vi nettoimportører af fossile brændsler. Det betyder større valutaudgifter til energi og dermed overførsel af velstand til de få leverandørlande af olie og gas. 

Når energiforsyningen i de kommende år skal omstilles til mere vedvarende energi og en udfasning af kul, olie og naturgas bliver det en udfordring at bevare den høje forsyningssikkerhed. Omvendt er det ikke på lang sigt en holdbar løsning for samfundet at bevare et højt forbrug af fossile brændsler og dermed i stigende grad blive afhængige af ganske få leverandørlande. Det vil gøre det vanskeligere at opretholde velfungerende internationale markeder for energi, der er en væsentlig garanti for en høj forsyningssikkerhed.  

Klima- og energiminister Lykke Friis siger i en kommentar til redegørelsen:
 

Tema om Danmarks forsyningssikkerhed

Rapporten "Energiforsyningssikkerhed - Redegørelse om forsyningssikkerheden i Danmark", feb. 2010 (pdf) ,
 Bilagsrapport, feb. 2010 (pdf) ,
Faktaark: 2012 - fra nettoeksport til nettoimport,
Faktaark: El-infrastruktur og mere vedvarende energi ,
Faktaark: Energieffektivitet - udviklingen siden oliekrisen,
Faktaark: Forbrugernes nye rolle med meget mere vindkraft ,
Faktaark: Potentialet for udbygning med vedvarende energi

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk