Skip to main content

Nye klimainitiativer skal sikre at Danmark opfylder Kyoto-aftalen

Nyhed   •   Dec 14, 2009 00:00 CET

Ny statusopgørelse viser at med de nye initiativer er Danmark på ret kurs mod at opfylde aftalen.

Regeringen har besluttet at tage initiativ til nye klima- og energitiltag, der skal sikre, at Danmark opfylder sine klimaforpligtigelser i Kyoto-aftalen i perioden 2008-12. En ny statusopgørelse fra Energistyrelsen viser, at med de nye initiativer er Danmark på ret kurs mod at opfylde aftalen.

Klima- og energiminister Lykke Friis udtaler: ”Danmark har påtaget sig nogle meget ambitiøse forpligtelser i Kyoto-aftalen. En ny opgørelse har vist, at vi mangler at reducere, hvad der svarer til ca. 1,5 pct. af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser for at leve op til vores forpligtelser. Men vi både skal og vil naturligvis leve op til aftalen, og derfor tager regeringen nu en række nye tiltag for at sikre, at vi når helt i mål."

”Regeringen holder løbende øje med, om Danmark er på rette spor i forhold til Kyoto-målet. Nye forskningsresultater har vist, at nogle af forudsætningerne for opgørelser af udledningen er ændret. Med de nye tiltag sikrer vi, at Danmark lever op til vores Kyoto-forpligtelse, og samtidig overholder vi princippet om, at vi leverer mere hjemme end på udebane.”

De nye klima- og energitiltag omfatter:
Der er etableret en skrotningspulje på 400 mio. kr. i 2010 til skrotning af ineffektive oliefyr til fordel for klimavenlige energisystemer. Ordningen bidrager både til at sikre opfyldelsen af Kyoto-forpligtelsen og til at reducere de danske drivhusgasudledninger i efterfølgende år. Samtidig vil ordningen bidrage til at opfylde de danske mål for vedvarende energi og den langsigtede vision om fossil uafhængighed.

I stedet for at sælge nogle af de overskydende statslige CO2-kvoter, der ikke forventes brugt på grund af virksomhedslukninger og færre nye virksomheder, kan de anvendes til at opfylde Kyoto-målet. Det reducerer udledningerne og bidrager positivt til vores klimaregnskab.

Der er i forvejen afsat 225 mio. kr. på finansloven til at gennemføre nye bæredygtige klimaprojekter i udlandet, som samtidig sikrer overførsel af teknologi og kapital til u-landene. De penge vil regeringen foreslå bringes i anvendelse til opfyldelse af vores Kyoto-forpligtelse.

Initiativerne har en anslået samlet reduktionseffekt på 1,0 mio. ton CO2 ækvivalent årligt i 2008-12.

Lavere økonomisk vækst og aftalen om Grøn Vækst har betydet, at de forventede drivhusgasudledninger i de ikke kvoteregulerede sektorer er nedjusteret med 0,5 mio. ton CO2-ækvivalent pr. år i forhold til Energistyrelsens opgørelse 30. april 2009. Omvendt har højere forventede gennemsnitstemperaturer i 2008-12 og justerede opgørelser af skovenes alder og omfang betydet, at kulstofoptaget i jord og skove også er nedjusteret med 0,5 mio. ton pr. år. Det har trukket det samlede regnskab i den modsatte retning.

Kontakt: Pressesekretær Kasper Pihl Møller, Klima- og Energiministeriet, kapmo@kemin.dk, tlf: 41339469, eller Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, tfh@ens.dk, tlf: 25137846.Status for den danske Kyoto-forpligtigelse 2008-2012, december 2009

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk