Skip to main content

Nyt tema om fremtidens energisystem

Nyhed   •   Feb 23, 2010 00:00 CET

2010 bliver et år, hvor der bliver stor fokus på udbygningen af energiinfrastrukturen i Danmark.

2010 bliver et år, hvor der bliver stor fokus på udbygningen af energiinfrastrukturen i Danmark. Naturgasnettet skal indrettes, så det i løbet af nogle år bliver muligt at importere gas fra Tyskland.. 

Samtidig betyder de energipolitiske målsætninger om at udbygge vedvarende energikilder som vindmøller, biomasse, solenergi og bølgekraft, at det samlede energisystem skal omstruktureres. Det nuværende elsystem er baseret på en elproduktion på nogle få store værker, en række decentrale kraftvarmeværker og en betydelig andel vindkraft. I de kommende år skal der regnes med en stadig større produktion fra decentrale produktionsanlæg med varierende elproduktion - især vindkraft.

Læs temaet om fremtidens energisystem, hvor forbruget i højere grad indrettes efter elmarkedets prissignaler. Samtidig er der en klimapolitisk gevinst, hvis varmeforbrug baseret på olie eller naturgas erstattes med eldrevne varmepumper, og benzin eller diesel udskiftes med elbaseret transport. I oktober 2009 indgik energiforligspartierne en tillægsaftale om bedre integration af vind, der bl.a. har sat Energistyrelsen og Energinet.dk i gang med at analysere de tekniske og økonomiske forudsætninger for at involvere forbrugerne i udviklingen af et mere intelligent energisystem. Læs også om Energinet.dk’s fuldskala demonstrationsprojekt på Bornholm, hvor fremtidens elsystem testes.

Tema om fremtidens energisystem

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk