Skip to main content

Offentlig høring af VVM for Anholt Havmøllepark

Nyhed   •   Jan 08, 2010 00:00 CET

Energistyrelsen sender nu Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM) for Anholt Havmøllepark i bred offentlig høring.

Energistyrelsen sender nu Vurdering af Virkningerne på Miljøet (VVM) for Anholt Havmøllepark i bred offentlig høring. Det samlede VVM materiale kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/anholt

Frist for indsendelse af høringsbemærkninger er mandag d. 8. marts 2010.

Informationsmøde
Energistyrelsen afholder offentlige informationsmøder om projektet i Anholt Forsamlingshus, Anholt, d. 18. januar 2010, kl. 18.30 og i Kattegat Centeret, Grenå, d. 19. januar 2010, kl. 18.30.

Dansk energipolitik for vedvarende energi står på tre ben: forsyningssikkerhed, klimahensyn og omkostningseffektivitet. Regeringens vision er et samfund uafhængigt af fossile brændsler. Som led i visionen om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler arbejder regeringen på at udmønte det ambitiøse mål om at opnå en andel af vedvarende energi på 30 pct. af det endelige energiforbrug i 2020.

Havvindmølleparken er en del af den energipolitiske aftale fra februar 2008 mellem den danske regering og alle Folketingets partier, bortset fra Enhedslisten. Når den 400 MW store havvindmøllepark er færdig, vil den levere miljøvenlig elektricitet svarende til det årlige elforbrug i 400.000 husstande. Dette svarer til ca. 4 % af den danske elproduktion.

Projektet er i udbud
Energistyrelsen har justeret den tidligere kendte udbudsmodel, som blev anvendt til udbuddet af Rødsand II og Horns Rev II, således at Energinet.dk (den danske transmissionssystemoperatør) laver forundersøgelserne til projektet. Denne offentlige VVM høring vil blive afsluttet og resultaterne offentliggjort, inden bud skal afgives. Hvis VVM ikke kan godkendes vil udbuddet blive annulleret.

Vinderen af udbuddet vil blive tildelt en koncession, tilladelse til yderligere forundersøgelser og tilladelse til at etablere vindmølleparken, hvorefter koncessionshaver kan færdiggøre kontrakter og den detaljerede planlægning. Mere information om udbudet af Anholt havvindmølle park kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/anholt.

Se det samlede VVM materiale for Anholt Havmøllepark her, Læs mere om udbudet af Anholt Havmøllepark her

Hanne Windemuller
Kontorchef
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 3392 6879
hw@ens.dk
 

Mette Cramer Buch
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 75 72
mcb@ens.dk