Skip to main content

Opdatering af Energistyrelsens 5-års-prognose for dansk olie- og gasproduktion

Nyhed   •   Dec 01, 2010 00:00 CET

Energistyrelsen har opdateret sin 5-års-prognose for produktion af olie og naturgas, investeringer, samt udgifter til efterforskning, drift og transport af olie og gas i forhold til årsrapporten fra juni.

For 2010 forventes en olieproduktion på 14,2 mio. m3 og en produktion af naturgas på 7,0 mia. Nm3. I forhold til årsrapporten er skønnet for olieproduktionen for 2010 opskrevet med 6 %, hvilket hovedsagelig skyldes en mindre nedlukningsperiode til vedligeholdelse for hovedparten af felterne end forudsat for skønnet i årsrapporten. I forhold til årsrapporten er den forventede produktion af naturgas i 2010 ikke ændret.

For perioden 2011 til 2014 er der foretaget mindre revisioner i forhold til årsrapporten, og det samlede skøn for produktionen af olie og naturgas i perioden er nedskrevet med henholdsvis knap 1 og 2 % i forhold til årsrapporten.

5-års-prognose for produktion af olie og naturgas

Danmarks olie- og gasproduktion 2009

Jan Harley Andersen
AC-medarbejder
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 53
jha@ens.dk