Skip to main content

Partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne kan nu søge om tilskud

Nyhed   •   Mar 14, 2013 00:00 CET

Fristen for ansøgning om tilskud til projekter, der skal fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne er 3. juni 2013.

Det er nu muligt at søge om tilskud i Energistyrelsen til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne. Det blev aftalt i den energipolitiske aftale af 22. marts 2012, at der skal oprettes en pulje på samlet 19 mio. kr., der skal fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning i kommunerne. Projektperioden for alle støttede projekter vil løbe fra 1. januar 2014 til 1. juli 2015.

For at koordinere indsatsen på statslig og kommunalt niveau har KL og Energistyrelsen etableret et partnerskab med det formål at fremme samarbejdsrelationer mellem aktørerne i energiomstillingen og understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunerne.

Strategisk energiplanlægning omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunernes geografiske område. Der fokuseres på strategiske valg og indsatser, og samarbejde mellem myndigheder og aktører er en nødvendig forudsætning.

Der kan gives tilskud til partnerskab i form af et konsortium, hvor alle relevante aktører indgår for at kunne løse planlægningsopgaven tilfredsstillende. Der skal deltage mindst én kommune i partnerskabet. Et projekt kan modtage et statsligt tilskud på 50 pct., dog højst 2,5 mio. kr.

Fristen for indsendelse af ansøgninger til den første ansøgningsrunde er den 3. juni 2013. Denne runde omfatter projekter, der allerede er langt i dannelse af partnerskab og projektdefinering og sikring af medfinansiering, og hvor man lokalt gerne ser en stillingtagen til projektet i indeværende kommunale valgperiode.

For projekter, der ikke er så langt i dannelse af partnerskab og projektdefinering og sikring af medfinansiering vil der være en anden ansøgningsrunde i efteråret.

Et ansøgningsskema og vejledning til ansøgningen findes her.

Kontaktperson: Bjarne Juul-Kristensen, tlf. 33 92 67 52, bjk@ens.dk.

Strategisk energiplanlægning i kommuner

Bjarne Juul-Kristensen
AC-medarbejder
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 67 52
bjk@ens.dk