Skip to main content

Rammeudbud af kampagner om energibesparelser i bygninger

Nyhed   •   Jan 18, 2010 00:00 CET

Energistyrelsen sender hermed opgaven om kampagner til realisering af energibesparelser i bygninger i rammeudbud

Energiaftalen fra februar 2008 har afsat midler til kampagner til fremme af energibesparelser i bygninger.  Energistyrelsen vil frem mod 2012 samle og fokusere indsatsen, således at kampagnemidlerne disponeres, så der skabes en massiv, sammenhængende kampagneindsats.

Kampagneindsatsen skal målrettes mod at øge kendskab til og interesse for energibesparelser i bygninger bredt i den danske befolkning og dermed motivere til at igangsætte både flere og mere omfattende energibesparende tiltag.

Energistyrelsen sender hermed opgaven om kampagner til realisering af energibesparelser i bygninger i rammeudbud. Rammeudbuddet omfatter en hovedkampagne og efterfølgende delkampagner. Der er tale om et EU-udbud med prækvalifikation.

Læs mere om rammeudbuddet   udbudsbekendtgørelsen.

Frist for anmodning om prækvalifikation er torsdag den 25. februar 2010 kl. 12.00. Anmodningen sendes til civilingeniør Rikke Marie Hald på E-mail:rmh@ens.dk .

Udbudsbekendtgørelse

Rikke Marie Hald
AC-medarbejder, Civilingeniør
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 81
rmh@ens.dk