Skip to main content

Redegørelse om danske HFC-23 projekter sendt til Folketinget

Nyhed   •   Okt 18, 2010 00:00 CEST

Der er ikke i dag dokumentation for at kinesiske virksomheder bryder FN-reglerne

Klima- og energiminister Lykke Friis har i dag sendt en redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om statens engagement i to kinesiske HFC-projekter. Redegørelsen kommer som opfølgning på flere artikler i dagspressen om svindel med CO2-kreditter fra kinesiske HFC-23 projekter.

Verdensbanken har kontrakt på 2 kinesiske HFC-23 projekter, som danske virksomheder og den danske stat i fællesskab er indirekte involveret i gennem Danish Carbon Fund under Verdensbanken. Formålet med projekterne er at fjerne HFC-23 ved afbrænding i stedet for at udlede det til atmosfæren. HFC-23 er en meget kraftig drivhusgas, der fremkommer som biprodukt i fremstillingen af kølemidlet HCFC-22.

Det fremgår af redegørelsen, at der ikke i dag er dokumentation for, at de kinesiske virksomheder bryder reglerne alene for at kunne generere klimakreditter ved destruktion af HFC-23. FN er dog opmærksom på, at der potentielt er et incitament for overproduktion af HCFC-22. FN er derfor gået i gang med at undersøge samtlige 19 HFC-23 projekter for at få afdækket, om der er tegn på uregelmæssigheder. FN’s redegørelse ventes klar i slutningen af november 2010.

Energistyrelsen og de øvrige parter i den danske carbonfond i Verdensbanken bakker fuldt ud op om FN’s gennemgang af sagen og vil følge de beslutninger, som måtte blive vedtaget på basis heraf.

Redegørelse om HFC-23 CDM-projekter i Kina
Bilag 1 til HFC-redegørelse: Artikler
Bilag 2 til HFC-redegørelse: Om JI/CDM
Bilag 3 til HFC-redegørelse: Brev fra UNEP/Risø
Bilag 4 til HFC-redegørelse: Verdensbankens analyse

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk
 

Christian van Maarschalkerweer
Specialkonsulent
Tlf.: 3395 4390 / Mobil tlf: 4190 5253
cma@ens.dk