Skip to main content

Sådan kan energitunge virksomheder få hjælp til at blive grønne

Nyhed   •   Jul 01, 2013 00:00 CEST

”VE til proces” er en ny tilskudsordning, der skal hjælpe energitunge virksomheder med omstilling til vedvarende energi eller tilslutning til fjernvarme. Det er muligt at søge om tilskud fra den 1. august 2013.

Energistyrelsen har netop offentliggjort ansøgningsmateriale og vejledning til ”VE til proces”. Materialet beskriver, hvordan støtten vil blive givet som anlægstilskud, når virksomheder konverterer til:

  • Vedvarende energi (biomasse, solvarme, geotermi og varmepumper)
  • Fjernvarme
  • Energieffektivisering i forbindelse med konvertering
  • Kraftvarme-/varmeværker, som omstiller til biomasse og leverer procesvarme.

Solceller, vindmøller og biogasanlæg er i dag omfattet af en driftsstøtteordning. Her kan virksomhederne vælge enten et anlægstilskud eller driftsstøtten. Der kan gives støtte til både enkeltvirksomheder og til en gruppe af virksomheder, som går sammen om et projekt.

Se ansøgningsmaterialet

Partierne bag energiforliget fra marts 2012 aftalte at afsætte 3,75 mia. kr. til at støtte konvertering af erhvervslivets procesenergi fra fossile brændsler som kul, olie eller gas til vedvarende energi eller fjernvarme. Puljen ”VE til proces” er fordelt med 250 mio. kr. i andet halvår af 2013 og derefter 500 mio. kr. om året i hvert af årene 2014 – 2020.

Om ordningen

Kristian Havskov Sørensen

Chefkonsulent

Center for Global Rådgivning og Forhandling

Tlf.: 25 37 50 19

khs@ens.dk