Skip to main content

Stærkt ansøgerfelt til Green Labs DK

Nyhed   •   Okt 29, 2010 00:00 CEST

Centrale danske styrkepositioner indenfor klima- og energiteknologi er med i den første ansøgningsrunde til Green Labs DK, der havde frist den 20. oktober. Der er bl.a. ansøgninger indenfor vind, smart grids, fjernvarme byggeri, bioenergi, brændselsceller og bølgeenergi.

I alt 12 projekter med et samlet buget på 930 mio. kr har søgt om 300 mio. kr i tilskud. En oversigt over ansøgningerne ses her.

"Det er et meget flot ansøgerfelt til Green Labs DK. Ansøgningerne bekræfter, at vi har en stærk og bredt funderet dansk clean tech sektor. Samtidigt er det meget positivt, at det unikke program har motiveret erhvervsliv og universiteter på tværs af landets regioner til at gå sammen og skabe nogle meget perspektivrige konsortiesamarbejder. Det tegner meget lovende", siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Green Labs DK-programmet har en bevilling på 210 mio. kr. over tre år og forventer til marts 2011 at uddele de 130 mio. kr. der er til rådighed i denne runde.

Green Labs DK giver tilskud til etablering af storskala testfaciliteter til demonstration af nye klimateknologier. Ordningen vil støtte et mindre antal Green Labs, hvor virksomheder kan teste og demonstrere nye grønne teknologier under realistiske omstændigheder. Testfaciliteterne skal være i international klasse og kunne tiltrække både danske og internationale udviklings- og demonstrationsaktiviteter. Programmet støtter i denne ansøgningsrunde Green Labs inden for alle typer teknologi, der kan bidrage til at gøre Danmark uafhængige af fossile brændsler. Det vil sige først og fremmest effektiv energianvendelse og VE-teknologier. 


Liste over ansøgninger 2010-2011

Oversigtskort over ansøgninger 2010-2011

Aksel Laurids Beck
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 75 94
ab@ens.dk