Skip to main content

Vurderingsboringen Ravn-3 i Nordsøen fandt olie

Nyhed   •   Dec 16, 2009 00:00 CET

Wintershall Noordzee B.V fandt olie i Ravn-3 boringen i den danske del Nordsøen.Wintershall Noordzee B.V. har som operatør for tilladelse 5/06 boret vurderingsboringen Ravn-3 (5504/5-2) i den vestligste del af den danske del af Nordsøen. Der blev fundet olie i boringen.

Ravn-3 blev boret som en afbøjet boring og sluttede i lag af Trias alder i 4469 meters dybde målt lodret under havets overflade. Boringen fandt øvre jurassiske sandstenslag med indhold af olie og gas. Ved en prøveproduktion blev der produceret olie.

Ravn-3 ligger ca. 1,5 km syd for Ravn-1 boringen, hvor der i 1986 blev gjort fund af olie. Efter Ravn-2 vurderingsboringen (udført i 1987) vurderede den daværende rettighedshaver, at der ikke var baggrund for etablering af en feltudbygning. Selskaberne i tilladelse 5/06 skal nu vurdere resultaterne fra Ravn-3 boringen nærmere for at kunne afgøre, om der er baggrund for at igangsætte produktion af olie fra området.

Borearbejdet i Ravn-3 blev påbegyndt den 15. september 2009 med boreplatformen Noble George Sauvageau på positionen 55° 51' 46,671" N; 4° 14' 5,823" Ø (UTM zone 31; 6.191.653,970 N; 577.295,080 Ø), hvor vanddybden er 48 meter. Boringen bliver nu lukket på en sådan måde, at den senere eventuelt vil kunne genanvendes.

Nedenstående selskaber deltager i tilladelse 5/06:

Kortbilag - Ravn-3

Søren FrederiksenCivilingeniørCenter for ForsyningTlf.: 3392 6853sf@ens.dk