Skip to main content

Danmark vil være nettoeksportør af olie 7 år mere

Pressemeddelelse   •   Aug 28, 2015 02:00 CEST

Pressemeddelelse:

Danmark ventes at være nettoeksportør af olie til og med 2021. For gas ventes vi at være nettoeksportører i endnu 9 år til og med 2023.

Energistyrelsen offentliggør en opdateret produktionsprognose for olie og salgsgas i form af en ny 5-årsprognose og en langsigtet prognose fra 2014.

Produktionsprognosen viser, at Danmark forventes at kunne fortsætte med at være nettoeksportør af olie til og med 2021, mens vi på gassiden vil være nettoeksportører frem til og med 2023. Med nettoeksportør menes, at vores produktion af olie eller gas overstiger vores hjemlige forbrug.

Hvis de mulige efterforskningsressourcer i form af potentielle nye fund og skønnede ressourcer fra forbedret teknologi medregnes, forventes Danmark at kunne være nettoeksportør af både olie og gas til efter 2035.

For 2015 forventer Energistyrelsen af olieproduktionen bliver 9,6 mio. m3 svarende til ca. 165.000 tønder olie pr. dag. Det er en opskrivning på 1 pct. i forhold til sidste års skøn begrundet i, at der forventes en lidt større produktion på Dan feltet. Frem mod 2019 er olieproduktionen dog nedskrevet med ca. 3 pct. hovedsageligt som følge af en udsættelse af idriftsættelsestidspunktet for Hejre feltet.

For salgsgas ventes produktionen i 2015 at blive 4,1 mia. Nm3. Det er en stigning på 8 pct. i forhold til 2014 hovedsageligt som følge af en større produktion på Halfdan feltet.

Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas

Afsnittet om ressourcer og prognoser er normalt en del af den årlige afrapportering om Danmarks olie og gasproduktion. ”Danmarks olie- og gasproduktion og anden anvendelse af undergrunden 2014”vil indeholde afsnit om:

  • Koncessioner og efterforskning
  • Ressourcer og prognoser   
  • Produktion
  • Økonomi

De enkelte afsnit vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside

Hjemmesiden indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas, bl.a. produktionsdata, diverse oversigter over licenser, produktionsdata og feltdata. Derudover kan man finde oplysninger om anden anvendelse af undergrunden, bl.a. gaslagre og geotermi.

Jan Harley Andersen
AC-medarbejder

Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 53
jha@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk