Skip to main content

Efterforskningsboringen Chabazite-1 i Nordsøen fandt ikke olie eller gas

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2014 02:00 CEST

Wintershall Noordzee B.V. har som operatør for rettighedshaveren i tilladelse 4/06B boret efterforskningsboringen Chabazite-1 (5503/3-4) i den vestlige del af Nordsøen. Der blev ikke fundet olie eller gas i boringen.

Chabazite-1 blev boret som en lodret boring med efterforskningsmål i kalk af Paleocæn/Øvre Kridt alder. Boringen sluttede i Øvre Kridt kalklag i en dybde af 3001 meter under havets overflade. Der blev foretaget omfattende målinger af de gennemborede lag.

Borearbejdet i Chabazite-1 blev påbegyndt den 20. juni 2014 med boreplatformen
ENSCO 121 på positionen 55° 52’ 35,044" N; 03° 43’ 19,435" Ø (UTM zone 31; 6.192.695,63 m N; 545.179,03 m Ø), hvor vanddybden er 56 meter.

Boringen bliver nu lukket permanent, og ENSCO 121 flyttes herefter til nederlandsk område.

Nedenstående tabel viser selskabernes andele i tilladelse 4/06B:

Selskab   (%)Wintershall Noordzee B.V. 80Nordsøfonden  20

Se også kortbilag

Steffen Bjørn Olsen
Specialkonsulent
Center for Energiressourcer
Tlf.: 33 92 66 73
sbo@ens.dk