Skip to main content

Energiforbruget faldt i de tre første kvartaler af 2015

Pressemeddelelse   •   Dec 21, 2015 23:31 CET

Det faktiske energiforbrug faldt med 2,7 pct. i de første tre kvartaler af 2015 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 0,8 pct.

Det faktiske energiforbrug faldt i de første ni måneder af 2015 med 2,7 pct. sammenlignet med samme periode i 2014. Udviklingen skal ses på baggrund af en betydelig stigning i nettoimport af el samt et lavere konverteringstab på kraftværkerne som et resultat af, at elproduktion fra fossile brændsler er blevet fortrængt af vindkraft. Modsat trækker et betydeligt koldere vejr i de første ni måneder af 2015. I årets første tre kvartaler har der således været 16 pct. flere graddage sammenlignet med samme periode året før.

Faldet i forbruget i de første ni måneder af 2015 dækker over, at forbruget af kul er reduceret med 34,5 pct. sammenlignet med samme periode året før. Det store fald skyldes primært stigningen i nettoelimporten. Samtidig steg forbruget af olie, naturgas og vedvarende energi i de første tre kvartaler 2015 med henholdsvis 0,4 pct., 1,3 pct. og 2,5 pct.

Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet, er energiforbruget i de tre første kvartaler af 2015 faldet med 0,8 pct.

Produktionen af primær energi var 0,9 pct. højere i de første ni måneder af 2015 end i samme periode i 2014. Produktionen af råolie faldt med 1,4 pct. mens produktion af naturgas og vedvarende energi steg henholdsvis 4,5 pct. og 2,3 pct.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1.- 3. kvartal i 2014 og 2015 [TJ)


Primær enrgiproduktionFaktisk EnergiforbrugEnergiforbrug korrigeret for nettoimport af el
1. – 3. kvartal 2015 499.029 536.204560.881

1. – 3. kvartal 2014 494.452 551.202565.282

1. kvartal 2015 158.762 193.736193.614

1. kvartal 2014 171.888 193.413188.832

2. kvartal 2015 172.633 172.644180.682

2. kvartal 2014 159.510 176.320185.243

3. kvartal 2015 167.634 169.823186.586

3. kvartal 2014 163.053 181.470191.207

Fig. 1: Faktiske energiforbrug i Danmark [PJ], kvartal

Faktiske energiforbrug i Danmark [PJ>, kvartal

Fig. 2: Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning [pct.]

Vindkraftens andel af indenlandsk elforsyning [pct.>

Kilde: Månedlig energistatistik

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.