Skip to main content

Energiselskabers besparelser svarer til 100.000 husholdningers energiforbrug

Pressemeddelelse   •   Maj 27, 2014 02:00 CEST

Energiselskabernes indberetninger for 2013 viser besparelser i slutforbruget på 78 pct. af den fastsatte målsætning. Det svarer til det gennemsnitlige energiforbrug i ca. 100.000 danske husholdninger. På trods af underdækningen på 22 pct., opfylder energiselskaberne deres mål, da de har overopfyldt deres mål i den tidligere aftaleperiode.

Net- og distributionsselskaberne inden for el, varme, naturgas og olie har for 2013 indberettet energibesparelser på tilsammen 8,4PJ eller ca. 2,3 milliarder kWh.

Figuren nedenfor viser energisektorernes mål for 2013, og i hvilken grad målet er nået.

(TJ)

Sparemål 2013

Indberettede besparelser 2013

Målopfyldelse 2013

Elselskaber

4.500

3.446,3

76%

Naturgasselskaber

2.000

1.933,5

96%

Fjernvarmeselskaber

3.700

2.702,4

73%

Olieselskaber

500

295,0

59%

I alt

10.700

8.377

78%

I aftalen om energiselskabernes spareindsats af 13. november 2012 er selskabernes energispareforpligtelser blevet forøget med 75 pct. i forhold til den tidligere aftale periode, dvs. til et årligt mål på 10,7 PJ i perioden 2013-2014. I perioden 2015-2020 vil målet stige yderligere til et årligt mål på 12,2 PJ.

Tilsammen svarer energisparemålet i 2013 til ca. 2,6 pct. af Danmarks endelige energiforbrug (eksklusiv transport).

De indberettede energibesparelser er nærmere beskrevet i et statusnotat om energiselskabernes energispareindsats for 2013.

Læs statusnotatet

Statusnotat energispareindsats 2013

Sussie Stenholt Madsen
AC-medarbejder
Tlf.: 33 92 66 48
susm@ens.dk