Skip to main content

Kvotevirksomhedernes CO2-udledning steg i 2013

Pressemeddelelse   •   Maj 28, 2014 02:00 CEST

De kvoteomfattede CO2-udledninger steg 12 pct. i 2013 sammenlignet med året før. Stigningen dækker over, at den danske nettoimport af strøm faldt kraftigt i 2013 i forhold til 2012, hvor importen var usædvanlig høj. Tildelingen af gratiskvoter for 2013 var samtidig den laveste nogensinde.

Den samlede CO2-udledning fra de 360 danske stationære kvotevirksomheder steg sidste år fra 18,2 mio. ton i 2012 til 21,6 mio. ton i 2013. Stigningen skyldes, at el-importen i 2013 faldt kraftigt i forhold til 2012, hvor vores nettoimport af elektricitet var usædvanlig stor. Derudover blev forbrænding af affald til energiproduktion omfattet af kvoteordningen i 2013 og bidrog til øget udledning. Når der korrigeres for udledningen fra affaldsværkerne, steg kvotevirksomhedernes CO2 udledning med 12 pct. i 2013.

Siden kvoteordningens start i 2005 har udledningerne generelt været faldende. Den årlige gennemsnitlige udledning i første kvoteperiode fra 2005 - 2007 lå omkring 30 mio. ton, og faldt med hele 22 pct. i anden kvoteperiode fra 2008 - 2012 til ca. 23,4 mio. ton. Udledningen er faldet med 5,5 pct. siden 2011, når der korrigeres for, at affaldsværkerne nu er medtaget.

De danske stationære virksomheder, der er omfattet af EU’s kvoteordning, skal årligt rapportere og returnere kvoter svarende til det foregående års udledning. Alle virksomheder returnerede kvoter indenfor fristen 30. april i år – på nær en enkelt virksomhed, som afleverede de manglende kvoter 1. maj. Energistyrelsen behandler nu den konkrete sag efter forskrifterne.

Figur 1. CO2-udledningen 2005-2013 for stationære produktionsenheder


 

Stigning i de centrale værkers udledning
De 16 centrale værker, som tegner sig for langt størstedelen af CO2- udledningen i Danmark under EU’s kvoteordning, udledte i 2013 omkring 2,3 mio. ton mere end det foregående år. Forklaringen på stigningen er, at importen af el i 2013 var faldet markant i sammenligning med 2012, som var kendetegnet ved en usædvanlig høj nettoimport af el, og hvor udledningen fra de centrale værker dermed var den laveste siden ordningens start.  

I 2013 blev forbrænding af affald til energiproduktion omfattet af kvoteordningen. Udledningen fra disse anlæg har medført en stigning på ca. 1,3 mio. ton, mens de godt 30 kvotevirksomheder, der blev taget ud af ordningen på grund af nye regler, og som fortrinsvis anvendte biomasse, ikke har haft nogen tydelig effekt på tallene.

Laveste kvotetildeling nogensinde
Kvotetildelingen i 2013, der er den første efter de nye regler for tildeling efter produktbenchmarks, lå markant lavere end tildelingen for 2012. Figuren nedenfor viser, at der i anden kvoteperiode i gennemsnit blev udledt mindre årligt, end der blev tildelt gratis kvoter for. Nu tildeles færre gratis kvoter, end der udledes for, og denne udvikling vil blive forstærket i takt med, at tildelingen af gratis kvoter falder frem mod 2020. Kvotevirksomhederne vil derfor i stigende omfang skulle købe kvoter eller kreditter - i det omfang de har mulighed for det indenfor deres kreditloft - til at dække et eventuelt underskud. Alternativt skal de bringe udledningerne ned.

Figur 2. Gennemsnitlig årlig kvotetildeling og CO2-udledning for stationære produktionsenheder i Danmark for perioderne 2005-2007 (1.periode) og 2008-2012 (2. periode) og 2013 (3. periode)

Luftfart skal først rapportere i 2015
Luftfartsoperatører rapporterede første gang deres CO2-udledning i 2010, og har været pålagt at returnere kvoter svarende til deres udledning fra 2012 og frem. Som følge af en nyligt vedtaget EU forordning, der midlertidigt begrænser det geografiske dækningsområde af luftfartsaktiviteter omfattet af kvoteordningen, skal luftfartsoperatører først rapportere CO2 og returnere kvoter i 2015 for de luftfartsudledninger, som de måtte have i 2013 og 2014.

Kun flyvninger indenfor EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejde), og ikke ud og ind af EØS som tidligere, vil være omfattet i perioden 2013-16. Dette skyldes, at der internationalt arbejdes på at opnå enighed i 2016 om en global markedsbaseret mekanisme til at reducere CO2-udledning fra luftfart. Den årligt indrapporterede CO2-udledning fra luftfart må derfor forventes at falde i perioden 2013-16.

Flere data om den verificerede udledning for de enkelte virksomheder findes på Energistyrelsens hjemmeside

CO2-kvoter, Energistyrelsens pressemeddelelse af 8. maj 2014: Dansk CO2 udledning falder fortsat

Morten Pedersen
Kontorchef
Tlf.: 41 33 44 94
mop@ens.dk
 

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk