Skip to main content

Lavere energiforbrug i første kvartal af 2014

Pressemeddelelse   •   Maj 21, 2014 02:00 CEST

Pressemeddelelse

Det faktiske energiforbrug faldt med knap 10 procent i 1. kvartal af 2014 i forhold til samme kvartal året før. Det viser Energistyrelsens kvartalsstatistik, der også rapporterer om et stort fald i forbruget af naturgas og kul, mens forbruget af vedvarende energi steg kraftigt, bl.a. som følge af en stor stigning i vindkraftproduktionen.

I årets første kvartal faldt det faktiske energiforbrug med 9,7 pct., sammenlignet med første kvartal i 2013. Udviklingen i energiforbruget er påvirket af, at vejret har været betydelig varmere i 1. kvartal 2014 end i samme kvartal året før. I årets første kvartal har der således været 25 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Derudover har der været et mindre konverteringstab på kraftværkerne som et resultat af, at elproduktion fra fossile brændsler er blevet fortrængt af vindkraft.

Faldet i forbruget dækker over, at forbruget af olie, naturgas og kul er reduceret med henholdsvis 3,0 pct., 25,0 pct. og 30,3 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2013. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi i årets første tre måneder med 19,2 pct. Dette skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på centrale værker og en større vindkraftproduktion.

Energiforbruget korrigeret for handelen med elektricitet faldt i det første kvartal af 2014 med 9,8 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Den primære energiproduktion faldt med 4,9 pct. i 1. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Dette skyldes primært et fald i råolie- og naturgas­produktionen på henholdsvis 14,7 pct. og 6,6 pct. Faldet i Nordsøproduktionen blev delvist modsvaret af en stigning på 25,9 pct. i produktionen af vedvarende energi. Det skyldes især en stigning i produktionen af vindkraft på 70 pct. i forhold til 1. kvartal året før.

Figur 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal 2013 og 2014Enhed TJPrimær energi- produktionFaktisk energiforbrugEnergiforbrug korrigeret for nettoimport af el1. kvartal 2014179.284197.481192.8991. kvartal 2013188.552218.716213.889

 

Figur 2: Faktisk samlet energiforbrug i Danmark fordelt på energivare, PJ.

Månedsstatistik

Ali A. Zarnaghi
Fuldmægtig
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 40

aaz@ens.dk
 

Jane Rusbjerg
Specialkonsulent
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 68 36
jru@ens.dk